Skip to content
Kirurgisk utrustning
Ane Eskildsenfebruari 11, 20163 mins lästid

Södersjukhuset förbättrar arbetsmiljön med Ergonomiskt Ljus

Sedan 2007 har Södersjukhuset i Stockholm använt Ergonomiskt Ljus från Chromaviso. Den första salen var en gynekologisk operationssal och sedan dess har flera salar med olika specialiteter tillkommit, bl.a. gastro, ortopedi och ERCP. Fokus ligger på förbättrad arbetsmiljö och kvalitet i arbetet.

När patienten kommer in på en operationssal på Södersjukhuset tänder personalen det varma vita ljuset. Det är designat till att skapa en lugn och behaglig stämning för patienten, som kan vara nervös innan en operation.

— När vi är klara att börja operationen så väljer vi det ljus som passar till den behandling vi ska börja med. Är det röntgen så väljer vi rött ljus bakom skärmen och grönt ljus i lokalen. Är det en endoskopi väljer vi det omvända ljuset med grönt ljus bakom skärmen, förklarar anestesisjuksköterskan Ellenor Söderlund.

Rätt ljus till alla yrkesgrupper

På operationssalarna har personalen totalt nio inställningar att välja mellan till före, under och efter behandlingen. Ljusinställningarna till under operation består av färgat ljus i olika zoner – specialdesignat till varje behandling, salens arbetsrutiner och placering av skärmar.

— Vi ser väldigt bra med det gröna och röda ljuset. Bilden på skärmen är bättre för kirurgen och vi har ett bra arbetsljus, som vi också kan skriva anteckningar i. Vi är mycket nöjda med att arbeta i Ergonomiskt Ljus, berättar Ellenor Söderlund.

Det zonindelade ljuset betyder att det går att välja vita eller färgade zoner till bestämda arbetsuppgifter – och det gör att alla yrkesgrupper har rätt ljus samtidigt. Det röda ljuset framhäver de grå tonerna i en röntgenbild, medan det gröna ljuset reducerar blänk och reflexer.

— Vi ser väldigt bra med det gröna och röda ljuset. Bilden på skärmen är bättre för kirurgen och vi har ett bra arbetsljus, som vi också kan skriva anteckningar i. Vi är mycket nöjda med att arbeta i Ergonomiskt Ljus, berättar Ellenor Söderlund

Kirurger utför operation med ergonomiskt ljus från Chromaviso

Långa dagar gör ljuset särskilt viktigt

Operationssjuksköterskan Kajsa Majlund står ofta 8 timmar om dagen på en operationssal tillsammans med läkaren och den övriga personalen. Därför har belysningen stor betydelse.

— Innan vi fick Ergonomiskt Ljus stod vi i mörkret. Då var det svårt att se instrumenten. I dag har vi både ljus och en bättre skärmbild med tydligare kontraster. Vi är väldigt nöjda, erättar Kajsa Majlund.

Förbättrad arbetsmiljö

Ergonomiskt Ljus är ett specialljus som har existerat sedan 2006 och i dag finns det över 700 installationer runt om i Skandinavien. Ljuskonceptet kännetecknas av den effektiva kombinationen av rött och grönt ljus, som har en användardokumenterat positiv betydelse för både arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet.

— Vi blir mindre trötta i ögonen – jag känner mig inte så ansträngd. Det är en stor förbättring för oss, och vår arbetsmiljö har blivit mycket bättre. Vi tycker särskilt bra om kombinationen av det röda och gröna ljuset samtidigt, berättar Ellenor Söderlund.

Chromaviso har patent på det röd-gröna ljuskoncept som är baserat på många års kunskap inom belysning och samarbete med läkare och forskare i vårdssektorn.

— Vi blir mindre trötta i ögonen – jag känner mig inte så ansträngd. Det är en stor förbättring för oss, och vår arbetsmiljö har blivit mycket bättre. Vi tycker särskilt bra om kombinationen av det röda och gröna ljuset samtidigt, berättar Ellenor Söderlund

Dagsljussimulering ger energi mellan operationer

När operationen är över ändras ljuset enkelt till ett kraftigt vitt ljus och rengöringen går igång och därefter gör man klart till nästa operation.

— Det kraftiga vita ljuset är riktigt bra och ger energi. Vi ska tänka på att använda det om vintern, då vi behöver ljus, berättar Ellenor Söderlund.

Då Ergonomiskt Ljus installerades på Södersjukhuset gav Chromaviso och Medirum både den tekniska och den kliniska personalen en instruktion i att använda ljuset samt i ljusets betydelse för personalens arbete och trivsel.

Ljusinställning

Belysningen är anpassad till användarnas behov på varje rum och innefattar skräddarsydda
ljusinställningar till vissa zoner och rutiner före, under och efter behandlingsproceduren.
Ljuset betjänas via Chromavisos specialdesignade manöverpanel som betyder att rätt ljus bara är ett tryck borta.

Ett axplock av ljusinställningarna på Söndersjukhuset:

  • Vitt ljus till städning / dagljus
  • Varmt vitt till patient in / yt
  • TEP, Gynekologisk Skopi
  • Coloskopi
  • Endoskopi

Dessutom kan ljuset dämpas och skruvas upp.

RELATERADE ARTIKLAR