Skip to content
Claus Puggaard från Chromaviso pratar med vårdpersonal om de många fördelarna med ergonomiskt ljus i operationssalar
Ane Eskildsenjanuari 4, 20163 mins lästid

Ergonomiskt Ljus på Interventionscentrum Skaraborg Sjukhus

På Skaraborg Sjukhus interventionscenter utnyttjas Ergonomiskt Ljus för att skapa en bra arbetsmiljö. Förbättrad skärmkontakt, bättre bildkvalitet och tydligare kontraster är några av resultaten.

Skaraborg Sjukhus utvidgade år 2012 med ett nytt interventionscenter. Som en del av byggprocessen beslutades det att installera Ergonomiskt Ljus, som den innovativa danska företaget Chromaviso står bakom. Chromaviso är experter på hälsofrämjande belysningslösningar och har utvecklat ljuskonceptet Ergonomiskt Ljus efter en grundlig dialog med läkare och sjuksköterskor i hela Skandinavien.

— Det är ett mycket behagligt ljus. Vi har operationer och ingrepp ungefär 12 timmar om dagen, så belysningen är mycket viktig för oss. Ergonomiskt Ljus har gjort en stor skillnad. Vi är inte lika trötta längre, säger Gunilla Björck, röntgensjuksköterska.

Sjukhusrum med ergonomiskt ljus från Chromaviso i gröna och röda nyanser

Uppfattar bilden tydligare

Ljuslösningen har utvecklats för att förbättra arbetsmiljön, kvaliteten och säkerheten. På Skaraborg Sjukhus har ljuskonceptet gett positiva resultat.

— Jag har en bättre skärmkontakt nu. Jag ser bilderna tydligare i Ergonomiskt Ljus, även när det gäller kontraster, berättar Jason Stewart, specialist inom kardiologi.

De förbättrade kontrasterna är precis en av fördelarna med att använda rött ljus bakom skärmen och komplementärfärgen grön bakom personalen under röntgenbilder, medan färgzonerna är omvända för exempelvis kikaroperationer. Färgat ljus minimerar reflektioner på skärmarna.

Zonindelat färgat ljus

Under en operation eller intervention delas rummet upp i färgade ljuszoner som är anpassade för olika arbetsfunktioner. Vid förberedelse och rengöring används starkt vitt ljus som simulerar dagsljus, stödjer kroppens dygnsrytm och främjar hälsan. När patienten kommer in på rummet tänds en lugnande, varm patientbelysning.

— Det är ett flexibelt ljus som kan anpassas före, under och efter en procedur. Vi har olika inställningar beroende på vilken procedur vi utför och var skärmarna är placerade. Det innebär att vi alltid har det perfekta ljuset för varje ingrepp vi genomför. Och när våra behov förändras kan vi enkelt justera ljuset, förklarar Gunilla Björck. Hon berättar också att ljuset fungerar bra när man ska hitta rätt medicin och utrustning.

Sjukvårdspersonal står och förbereder sig för operation på operationssalen

Ergonomiskt Ljus är resultatet av en effektiv kombination av komplementärfärgerna rött och grönt ljus, utvecklat av Chromaviso. Genom att använda grönt ljus bakom skärmen förbättras kontrasterna och konturerna på skärmen samtidigt som belastningen på ögonen minskar. Det röda ljuset minimerar reflektioner och bländning på skärmen och skapar en balanserad arbetsmiljö med optimal belysning för övrig personal i rummet. Dessutom används en vit punkt för att optimera synfältet för anestesin. Denna kombination förbättrar arbetsmiljön och ökar kvaliteten och patientsäkerheten.

Utöver operation- och interventionsrummen har avdelningen installerat Ergonomiskt Ljus i fyra manöverrum för bildundersökningar. Här används rött ljus bakom skärmen och grönt ljus bakom personalen vid interventionsbordet.

Smidig hantering – perfekt ljus bara ett tryck bort

Styrningen av belysningen är skräddarsydd för att säkerställa enkelhet för personalen när de ändrar ljusinställningar. På operationsrummen kan personalen välja mellan ett antal grundinställningar. Alla inställningar har valts utifrån avdelningens behov, arbetsflöden och Chromavisos dokumenterade användarbeteende från liknande installationer. Detta säkerställer användbarhet och tillfredsställelse bland personalen.

— Styrningen fungerar mycket bra. Det är enkelt att ändra och vi använder den flera gånger om dagen. Vi har varit mycket nöjda med lösningen och samarbetet med Chromaviso, förklarar Gunilla Björck.

Information

Om installationen på Skaraborg Sjukhus, Skövde

 • 1 stor Hybridstue, 1 ablationsstue, 1 PCI stue, 2 operationsstuer och 4 manöverrum samt 3 beskrivningsstationer med Ergonomiskt Ljus.
 • Varje operationsstue har i genomsnitt 4-5 operationer per dag, vilket motsvarar ungefär 12 timmar dagligen för varje stue.
 • Alla rum är utrustade med Chromavisos blå kontrollpanel som erbjuder flera grundinställningar.
 • Här är några exempel på olika inställningar:
  • Städning – en intensivt stark vit belysning
  • Patient in/ut – ett varmt välkomnande
  • Rtg vänster eller höger
  • Rtg vänster eller höger VIOLET
  • Rtg bilateral GRÖN eller RÖT
  • Open kirugi

Om Ergonomiskt Ljus

Ergonomiskt Ljus är en innovativ belysningslösning för operations- och undersökningsrum, som använder zonindelat, färgat ljus. Den här ljuslösningen kombinerar effektivt grönt och rött ljus för att skapa en positiv arbetsmiljö och säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet.

Belysningen är skräddarsydd för varje rum och innehåller anpassade ljusinställningar för olika zoner och arbetsmoment före, under och efter en procedur. Ett specialdesignat kontrollsystem gör att optimal belysning alltid är bara ett knapptryck bort.

Ergonomiskt Ljus är nu standardbelysningen på de flesta sjukhus i hela Skandinavien, och allt fler nybyggda sjukhus väljer att installera Ergonomiskt Ljus i samtliga operationsrum.

 

RELATERADE ARTIKLAR