Menu

Produktblad

Chromaviso arbetar målinriktat på att skapa optimala ljusförhållanden för patienter och personal genom nytänkande ljusdesign. I samarbete med användarna har vi utvecklat de originala ljuskoncepten Ergonomiskt Ljus och Chroma Zenit Dygnsrytmljus. LED och högteknologiska styrsystem är integrerade i vår portfölj – och vi anpassar våra ljuskoncept till allt fler områden och specialiteter.

Chromavisos produktblad, som beskriver de olika produkternas tekniska specifikationer, kan rekvireras genom kontakt med oss på info@chromaviso.com.

Kontakta en medarbetare på chromaviso

Se också