Menu

Om

Vi är experter på hälsofrämjande ljuslösningar
Hos Chromaviso har vi ambitionen att lyfta standarden för ljus i hälsovårdssektorn. Genom att skapa optimalt och hälsofrämjade ljus ligger vi i framkant på marknaden och gör en stor skillnad för patienter och personal.

Användarorienterade innovationer och lösningar
Våra lösningar är användarorienterade och förenar ingående insikt i användarnas behov med expertkunskap om ljusets inverkan på människor och intelligent styrning, handhavande och integration. Det resulterar i nyckelfärdiga lösningar med en hög grad av användarnöjdhet.

SkejbyChromaviso116  Billede1

Vi ligger bakom ljuskoncepten Ergonomiskt Ljus för operationssalar och Chroma Zenit Dygnsrytmljus för områden som är bemannade dygnet runt, och våra lösningar används varje dag över hela Skandinavien, till exempel på Århus universitetssjukhus, Köpenhamns universitetssjukhus, Åbenrå sjukhus, Karlstad och Bodö.

Chromaviso har varit en bra affärspartner sedan 2007 när vi installerade Ergonomiskt Ljus första gången. De lämnar mycket kompetent rådgivning och under årens lopp har de visat att de också följer upp med användarimplementering. Så när vi skulle välja en leverantör till det nya konstruktionsprojektet övervägde vi faktorer som resultat, pris och kompetenser. Och med det i tankarna var vi alla överens om att vi skulle få den bästa kompletta lösningen från Chromaviso.

Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland

Vi ligger steget före med den nyaste kunskapen
Tillsammans med vetenskapsmän, läkare och sjuksköterskor arbetar vi konstant med att utveckla våra produkter för morgondagens hälsovårdssektor. Vi är en del av flera internationella forskningsprojekt om både Ergonomiskt Ljus och Chroma Zenit Dygnsrytmljus.

Vi vill gärna visa dig vår ljus – välkommen att kontakta oss!

A¦èbenra¦èSygehus 72  A¦èbenra¦èSygehus 4

Se också