Menu

Forskning från Lund universitet visar varför rätt ljus gör skillnad för personalen.

Balanserat ljus under operationer skapar bättre arbetsmiljö

Skånes universitetssjukhus har valt ett högspecialiserat ljus till alla nya operationssalar. Forskning från Lund universitet visar varför rätt ljus gör skillnad för personalen.

Ansträngda ögon, ont i nacken, huvudvärk och trötthet är utmaningar för kirurger, sjuksköterskor och annan personal knutna till operationsmiljöer. Universitetsläraren Hillevi Hemphälä från Lund universitet har bland annat forskat i belysning på operationssalar sedan 2013, och står bakom en PhD i ämnet samt fler vetenskapliga publikationer. Tillsammans med Helsingborgs lasarett har Hillevi Hemphälä jämfört olika ljusinställningar till titthålskirurgi och öppen kirurgi. Under titthålskirurgi är målet att skapa en ljusmiljö som understödjer en skärmbild med tydliga kontraster utan reflektioner.

”Vår forskning från Helsingborgs lasarett visar att personalen i studien föredrog färgat ljus under titthålskirurgi framför vitt ljus,” förklarar Hillevi Hemphälä.

 

Öppen kirurgi
Utmaningen under öppen kirurgi är övergången från den kraftfulla operationslampan till grundbelysningen.

Luminansförhållandet är högt, och det skapar en kontrastbländning som är ansträngande för ögonen. Exempelvis kan sjuksköterskorna ha svårt att se verktyg på grund av bländningen.

Hillevi Hemphälä, Universitetslärare, Lund universitet

För att möta denna utmaning utvecklade Hillevi Hemphälä tillsammans med belysningsföretaget Chromaviso ett koncept, där grundbelysningen ökas för att kunna dämpa operationslampan. Lösningen blev efterföljande bekräftad i forskning. Denna lösning visade sig skapa en optimal och balanserad ljusmiljö.

 

 

Ljuskvaliteten gör skillnad
Ljus är betydande för en bra arbetsmiljö, personalens välbefinnande och prestation. Men det är stor skillnad på ljus, och här pekar Hillevi Hemphälä på bländning och flimmer som två områden som kan orsaka stor skada. Förekomst av flimmer är en indikation på låg kvalitet på den drivare som strömförsörjer LED-armaturen.

Temporal ljusmodulation, som kan ge upphov till både visuellt och icke visuellt flimmer, skapar stora problem för många, men bortses ofta, eftersom det inte alltid är synligt för blotta ögat. Om ljuset ska vara fritt från flimmer så ställs höga krav på ljuskvaliteten. Nya standarder är på väg, som ska göra det lättare att utvärdera ljusets kvalitet

Hillevi Hemphälä, Universitetslärare, Lund universitet

Bland annat är det viktigt, att ljuset är flimmerfritt i hela dimprofilen, alltså även under låga belysningsstyrkor.

Valt till nya sjukhuset Malmö
Baserat på Hillevi Hemphäläs forskning har Chromaviso vidareutvecklat konceptet till operationer i öppen kirurgi. Det nya uppgraderade konceptet heter Chroma Zona Triple White och lösningen valdes till det nya sjukhuset i Malmö, som kommer att stå klart år 2023. 19 opera- tionssalar och 4 stora hybridssalar kommer att använda lösningen till öppen kirurgi och titthålskirurgi. Lösningen uppfyller ”no effect” i standarden IEEE PAR1789 samt gränsvärderna PstLM ≤ 1 och SVM ≤ 0,4 för dimning >5% av maximal ljusstyra.

 

Om lösningen till öppen kirurgi
Baserat på Hillevi Hemphäläs forskning har Chromaviso utvecklat konceptet Chroma Zona Triple White:

• Synkronisering av luxnivå och färgtemperatur mellan grundbelysning och OP-lampan
• Optimering av ljusjämnhet i rummet – från operations bord/-område till yttersta punkt i förhållande till EN12464-1
• Höga luxtal: 5000–6000 lux på operationsbordet/arbetsområdet 3×3 meter
• Dimbarhet utan flimmer i hela dimprofilen enligt IEEE1789-2015 samt med värden PstLM ≤ 1 och SVM ≤ 0,4 för dimning >5% av maximal ljusstyrka
• Armaturer – med kraftfullt ljus och låg bländning – reducerat antal armaturer i taket. Det säkrar mer plats till ljudabsorbenter, för att skapa en bra efterklangstid/ bra akustisk arbetsmiljö, samt ökad flexibilitet för annan takhängd medicin-teknisk utrustning