Skip to content
Läs mer
24-04-24, STOCKHOLM, SVERIGESAMTIT KONGRESS 2024

Årets utställning inom medicinsk teknik och IT. Besök Chromaviso vid monter H04:02 och upptäck konceptet med evidensbaserad belysning för sjukhusets olika specialområden.

Läs mer
Läs mer
02-05-24, KØBENHAVN, DANMARKDANSKA DEMENSDAGENE

DemensDagene är en årlig konferens om demens där över 1.000 yrkesverksamma från hela landet samlas. Besök Chromaviso vid monter 27 och upptäck det evidensbaserade dygnsrytmssystemet.

Läs mer
Läs mer
16-05-24, LUND, SVERIGESHOWROOM EXPERIENCE

Ni är inbjudna till vår Showroom Experience hos Medicon Village i Lund. Förutom produktpresentationer erbjuder vi även ett akademiskt program. Vi arrangerar evenemanget tillsammans med Avidicare.

Läs mer
Läs mer
21-05-2024, GÖTEBORG, SVERIGESVENSKA DEMENSDAGARNA

Chromaviso kommer återigen att delta i Demensdagarna i Sverige 2024, som hålls för 23:e gången och är en plattform för tvärvetenskaplig kunskapsdelning inom demensområdet. Besök oss vid vår monter och ta del av information om vetenskapligt baserat dygnsrytmsljus.

Läs mer
Läs mer
04-12-24, BRØNDBY, DANMARKCARENET-TEMADAG

Delta i CareNets temadag om framgångar med hälso- och välfärdsteknologi, där dagens program kommer att presentera ett brett utbud av fallstudier med fokus på implementering i kommuner, regioner och sjukhusområden över hela Danmark. Claus Puggaard kommer att presentera en av dagens fallstudier med fokus på hur helhetssyn på dygnsrytm ljus kan ge en bättre arbetsmiljö och ökat välbefinnande på äldreboenden.

Läs mer