Menu

EU-direktiv fasar ut lysrör från 2023: Energimyndigheten uppmanar att byta till LED

Från den 23 augusti 2023 förbjuds omsättningen av lysrör i EU enligt RoHS direktivet gällande farliga substanser i elektrisk- och elektronisk utrustning.

     

Detta betyder att existerande lysrör blir svåra att ersätta samt att efterfrågan på nya LED-armaturer kommer att öka i en tid där balansen mellan utbud och efterfrågan samt logistikkedjorna redan är hårt belastade.

Ska verksamheter och organisationer säkra omställningen från lysrör till LED krävs det handling redan nu. Energimyndigheten skriver i ett pressmeddelande att de uppmanar både verksamheter och offentliga arbetsplatser att byta till LED nu för att spara pengar.

”Vi uppmanar verksamheterna att kontakta deras leverantör och byta till LED så snabbt som möjligt”, säger specialkonsult Thore Stenfeldt.

Hos Chromaviso lägger vi till att när möjligheten för en större omställning finns, som nu, då är det givet att välja en hälsofrämjande och långsiktig lösning som både ger stora energibesparingar, mindre underhåll och bättre hälsa.

Hos Chromaviso har vi stor erfarenhet med både stora och små belysningsprojekt inom hälsovårdssektorn med installationer på mer än 130 sjukhus i hela Skandinavien. Vi ligger bakom mer än 3 000 installationer med våra två hälsofrämjande ljuskoncept:

Chroma Zona Ergonomiskt Ljus: till operationsavdelningar, bilddiagnostik, endoskopi och scanning

Chroma Zenit Dygnsrytmljus: till rehabilitering, uppvakning, intensivvård, geriatri, neonatal, förlossningsavdelningar, psykiatri och äldreboenden

Fördelar med Chromaviso LED jämfört med lysrör

 • LED har lägre elförbrukning. En investering med LED är oftast intjänad inom 0–2 år pga. lägre driftkostnader och underhåll.
 • LED håller längre. Ett lysrör håller i 10–20000 timmar jämfört med LED från Chromaviso som håller mer än 100 000 timmar.
 • LED med rätt optik ger bättre ljus. Genom att byta från lysrör till LED från Chromaviso förbättras ljuskvaliteten.
 • LED skonar klimat och miljö. LED-ljus har en mindre klimatpåverkan och innehåller inte kvicksilver.

LED- kvaliteten har stort inflytande på energibesparingen

LED har de senaste åren gått igenom en avgörande utveckling där de nu kan leverera en stor ljusström med hög energieffektivitet. En rapport från Elforsk visar dock att det är stor skillnad på energibesparingen beroende på vilken LED-typ man väljer. Enligt rapporten som utgår ifrån energiberäkningar från Psykiatrisk Center Köpenhamn vid Rikshospitalet ligger energibesparingen vid omställningen från lysrör till vanliga LED- armaturer på mellan 18–58%.

Detta betonar att det inte är tillräckligt att byta till LED och tro på en stor förtjänst – att välja rätt LED-typ är avgörande för att uppnå de önskade resultaten och samtidigt få ljus med god kvalitet. Energiberäkningen i rapporten visade också att det var en besparing på användandet av Chromavisos dynamiska LED jämfört med existerande lysrör på hela 67%.

Fakta om förbudet

 • T5 och T8 lysrör fasas ut, så att de inte längre får distribueras ut på marknaden från den 23 augusti 2023.
 • Förbudet sker pga. kvicksilverinnehållet i lysrören som fram till brytdatumet är omfattat av undantag i EUs RoHS-direktiv.
 • Butiker får sälja ut resterande lysrör tills lagren är tömda. Därefter kan man endast köpa LED.
 • Exempel på installationer med många lysrör är kontor- och serviceverksamheter, lantbruk, industri, lager, butiker, skolor, institutioner, äldreboenden och sjukhus.
 • Fram till 2035 uppskattas det att utfasningen av T5 och T8 kommer att spara EU-länderna
  • 220 mdkr. i glödlampor, energi och armaturer.
  • 2,9 ton utledande av kvicksilver.

Hitta all relevant information om förbudet samt vad Chromaviso kan erbjuda i denna broschyr. Kontakta oss gärna vid frågor eller ytterligare info.