Menu

Ergonomiskt Ljus är en stor del av arbetsmiljön på Värnamo sjukhus

När chansen kom för att bygga en ny operationsavdelning på Värnamo sjukhus, så reste verksamheten runt på olika avdelningar i Sverige för att hitta inspiration till en moderniserad avdelning. Upptäckten blev, att framtiden ligger i en Ergonomisk Ljuslösning.

Värnamo-1

På operationsavdelningen i Värnamo utförs kirurgi, laparoskopi, ortopedi, urologi, kvinnokliniken, plastikkirurgi och gallkirurgi. Avdelningen består av totalt 10 salar, där samtliga har Ergonomiskt Ljus installerat.

”Om man bygger en ny operationsavdelning så tycker jag att man ska tänka på att ha med ett Ergonomiskt Ljus för det är en stor del av arbetsmiljön”, berättar Magnus Trofast, Verksamhetschef.