Menu

Dygnsrytmljus skapar bättre omgivningar på Lundtoft vårdhem

Chromaviso Dygnsrytmljus är baserat på ett bra samarbete mellan våra ljusexperter och slutanvändarna. Innan vi implementerade dygnsrytmljus i vårdhemssektorn har vi också arbetat tillsammans med Welfare Tech och fått en ännu större förståelse för utmaningarna och möjligheterna. Projektet på Lundtoft vårdhem är ett resultat av detta. Tack till er allihop för ett fint samarbete!