Skip to content
Tre kirurger under öppen operation under vitt ljus
Ane Eskildsenseptember 8, 20212 mins lästid

Forskning från Lunds universitet: Rätt ljus gör skillnad

Forskning från Lunds universitet visar att rätt ljus gör en stor skillnad för personalen. Särskilt balanserat ljus under operationer skapar en bättre arbetsmiljö, vilket är anledningen till att Skånes nya universitetssjukhus i Malmö har valt en högt specialiserad belysning från Chromaviso till alla nya operationsrum.

Trötta ögon, nacksmärtor, huvudvärk och trötthet utgör utmaningar för kirurger, sjuksköterskor och annan personal i operationsmiljöer. Sedan 2013 har universitetslektor Hillevi Hemphälä från Lunds universitet forskat i belysning på operationsrum och har även skrivit en doktorsavhandling om ämnet samt publicerat flera vetenskapliga artiklar. Tillsammans med Helsingborgs sjukhus har Hillevi Hemphälä jämfört olika ljusinställningar för både laparoskopisk kirurgi och öppen kirurgi. Vid laparoskopisk kirurgi är målet att skapa en ljusmiljö som stödjer en tydlig kontrastfylld bild utan reflektioner.

— Vår forskning vid Helsingborgs sjukhus visar att personalen i studien föredrar färgat ljus vid laparoskopisk kirurgi istället för vitt ljus, förklarar Hillevi Hemphälä.

Kirurger som opererar i hybridrummet

Utmaningar vid öppen kirurgi på grund av ljuset

En av de största utmaningarna vid öppen kirurgi är övergången från den starka operationslampan till den omgivande belysningen i rummet.

— Ljusstyrkeförhållandet är högt, vilket skapar en bländande kontrast och belastar ögonen. Sjuksköterskorna kan till exempel ha svårt att se verktyg på grund av bländningen, förklarar Hillevi Hemphälä.

För att möta denna utmaning har Hillevi Hemphälä tillsammans med Chromaviso utvecklat ett koncept där den omgivande belysningen ökas för att kunna minska ljuset från operationslampan. Lösningen har sedan undersökts i en forskningsstudie som visade att den skapade en optimal och balanserad ljusmiljö.

 

Grafik av Chroma Zona Triple White-konceptet som optimerar jämnheten av ljuset i rummet

Kvaliteten på ljuset spelar roll

Ljus är avgörande för en god arbetsmiljö, personalens välbefinnande och prestation. Men det finns en stor variation i ljusets kvalitet, och här pekar Hillevi Hemphälä på bländning och flimmer som två områden som kan orsaka stor skada. Förekomsten av flimmer är en indikation på dålig kvalitet på drivrutinen som försörjer LED-armaturen.

— Temporal ljusmodulering, som kan ge upphov till både visuellt och icke-visuellt flimmer, skapar stora problem för många men blir ofta förbisedd eftersom det inte alltid är synligt med blotta ögat. Om ljuset ska vara fritt från flimmer ställs höga krav på ljuskvaliteten. Nya standarder är på väg som kommer att underlätta bedömningen av ljuskvaliteten, berättar Hillevi Hemphälä.

Det är bland annat viktigt att ljuset är fritt från flimmer i hela ljusstyrkeprofilen, även vid låga belysningsnivåer.

Hillevi Hemphälä från Lunds universitet

Vald för Malmös nya sjukhus

Baserat på Hillevi Hemphäläs forskning har Chromaviso utvecklat konceptet för operationer inom öppen kirurgi. Den nya uppgraderade lösningen, Chroma Zona Triple White, har valts till det nya sjukhusbygget i Malmö, som förväntas vara klart år 2023. Här kommer 19 operationsrum och 4 stora hybridsrum att ha ljuslösningen för öppen kirurgi och kikarkirurgi. Lösningen uppfyller "no effect" enligt standarden IEEE PAR1789 samt gränsvärdena PstLM ≤ 1 och SVM ≤ 0,4 för dämpning >5% av maximal ljusstyrka.

Om den innovativa lösningen för öppen kirurgi

Med utgångspunkt i Hillevi Hemphäläs forskning har Chromaviso skapat konceptet Chroma Zona Triple White:

  • Synchronisering av ljusnivå och färgtemperatur mellan grundbelysning och operationslampan
  • Optimering av ljusjämnhet i rummet - från operationsbord/område till yttersta punkten enligt EN12464-1
  • Höga ljusnivåer: 5000-6000 lux på operationsbordet/arbetets område 3x3 meter
  • Dimbart utan flimmer i hela dämpningsprofilen enligt IEEE1789-2015 samt med värdet PstLM ≤ 1 och SVM ≤ 0,4 för dämpning > 5% av maximal ljusstyrka
  • Armaturer - med kraftfullt ljus och låg bländning - minskar antalet armaturer i taket. Det säkerställer mer utrymme för ljudisolerande material för att skapa en bra akustisk arbetsmiljö, samt ökad flexibilitet för annan medicinteknisk utrustning som hänger i taket.

RELATERADE ARTIKLAR