Menu

Ergonomiskt Ljus på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala har en av Europas största veterinära bilddiagnostiska kliniker. Här blir både små och stora djur diagnosticerade och behandlade. I 2014 bytte man till Ergonomiskt Ljus för att förbättra arbetsmiljön – och resultaten är goda.

Hästar, hundar, katter och kor är bara några av de djur som dagligen undersöks med bl.a. ultraljud på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Universitetssjukhuset har en av Europas största bilddiagnostiska kliniker och hit kommer alla slags djur med många olika sjukdomar. Centret är toppmodernt och samarbetar med forskare, studenter, djursjukskötare och veterinärer från hela världen om den nyaste kunskapen.

DSC0034-1

Ergonomiskt Ljus – Zonindelad färgad belysning

I 2014 flyttade Universitetsdjursjukhuset till nya lokaler, och som en del av det nya bygget blev arbetsmiljö en viktig prioritet. Därför valde chefsveterinär och ledare för kliniken Margareta Uhlhorn att installera Ergonomiskt Ljus från Chromaviso.

”Vi har en del svårigheter med arbetsmiljön här. Personalen är trött på grund av mörkret – särskilt på vintern. För att få en riktigt bra skärmbild är belysningen viktig. Förr arbetade vi i mörker, men så hörde vi talas om Ergonomiskt Ljus. I dag får vi både mer ljus under vår arbetsdag och en bra skärmbild”, förklarar Margareta Uhlhorn.

Stora djur kräver flexibilitet
Universitetsdjursjukhuset har ett stort rum för ultraljudsundersökningar av stora djur, som hästar, två vanliga rum för skanning av mindre djur samt ett stort granskningsrum med åtta granskningsstationer där personalen tittar på bilderna och skriver utlåtanden.

”Ljuset på våra salar är mycket flexibelt och kan anpassas allt efter var vi placerar skärmen. Med de stora djuren flyttar vi ofta runt på ultraljudsutrustningen och här följer ljuset med. Det fungerar bra”, berättar Margareta Uhlhorn.

Medarbetarna har fått mer energi och vi är mindre trötta. Ergonomiskt Ljus har betytt mycket för vår arbetsmiljö

Margareta Uhlhorn

Rött och grönt ljus
Ljuset är skräddarsytt till ultraljudsskanning och personalen kan välja emellan flera ljusinställningar, så att de får rätt ljus både före, under och efter undersökningen. När djuret kommer in i rummet väljer personalen ofta ett klart vitt ljus. När skanningen börjar väljs rött ljus bakom skärmen, kombinerat med grönt ljus i den övriga lokalen. Den röda färgen får de gråtonade färgerna i ultraljudsbilden att framträda skarpare, medan kombinationen med grönt ljus ger en behaglig arbetsmiljö, som minskar blänk och reflexer. Efter behandlingen ändras ljuset enkelt till ett kraftigt rengöringsljus, som är dagsljussimulerande och ger ett
energilyft.

Men vad säger djuren om det färgade ljuset?

”Djuren är vakna under skanningarna och har inte reagerat på det färgade ljuset. Hästar kan bli oroliga om det är för mörkt – så det är en fördel att lokalen har blivit ljusare. Kanske kan hästarna märka hur personalen mår – och vi har fått det bättre”, berättar Margareta Uhlhorn.

Mindre trötthet
På en normal arbetsdag befinner sig största delen av personalen i upp till åtta timmar på salar där det tidigare var mörkt, men som i dag har Ergonomiskt Ljus.

I granskningsrummet med åtta arbetsstationer används det röda ljuset till att optimera bildkvaliteten och samtidigt ge personalen det ljus som de behöver för att trivas.

DSC0020-1

Ergonomiskt Ljus skapar bättre skärmbild

”Medarbetarna har fått mer energi och vi är mindre trötta. Ergonomiskt Ljus har betytt mycket för vår arbetsmiljö”, förklarar Margareta Uhlhorn.

För att säkerställa att ljuset var optimalt vid arbetet på Universitetsdjursjukhuset har Chromaviso och Medirum anpassat ljuset efter monteringen samt gett både den tekniska och den kliniska personalen en instruktion i att använda ljuset och berättat om ljusets betydelse för personalens arbete och trivsel.

panel 6

Ljusinställning
Belysningen är anpassad till användarnas behov på varje rum och innefattar skräddarsydda ljusinställningar till vissa zoner och rutiner före, under och efter behandlingsproceduren.

Ljuset betjänas via Chromavisos specialdesignade manöverpanel som betyder att rätt ljus bara är ett tryck borta.

Ett axplock av ljusinställningarna på Universitetsdjursjukhuset:

  • Vitt ljus till städning / dagljus
  • Varmt vitt ljus
  • Rött-grönt
  • Grönt-rött

Dessutom kan ljuset dämpas och skruvas upp.

Se också