Menu

Användningsområden

Ergonomiskt Ljus används inom flera specialiteter. Ett urval av specialiteter:

  • Operationssalar – laparoskopisk kirurgi
  • Endoskopirum
  • Bilddiagnostikrum
  • Kontrollrum och skannerrum
  • Interventionsrum
  • Ultraljud
  • Bronkoskopi
  • Förlossningsrum

Dessutom levererar vi också ett ljuskoncept för öppen kirurgi.

SkejbyChromaviso128-kopi_web

Ergonomiskt Ljus under öppen kirurgi

Med rätt ljus skapar vi en bättre arbetsmiljö för personalen och bra omgivningar för patienterna.

Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland

Ta kontakt med oss och få veta mer om hur Ergonomiskt Ljus kan förbättra din arbetsmiljö.

scannerum
2-01
rød grøn zone
violet lys

Se också