Menu

Chroma Zona Ergonomiskt Ljus

Bättre skärmbild, mindre trötthet, färre fel. Ergonomiskt Ljus är ett zonindelat, färgat och vitt ljus för olika specialiteter i operationssalar och undersökningsrum. Denna ljuslösning består av en effektiv kombination av grönt och rött ljus som ger dokumenterade resultat för arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet.

Ergonomiskt Ljus - Chromaviso

Ergonomiskt Ljus – Operationsbelysning

Fördelar med Ergonomiskt Ljus

 • Minimerar reflexer och blänk i monitorer och optimerar bildkvaliteten i monitorer
 • Mindre påfrestningar på ögonen och mindre spänningar
 • Mindre trötthet och bättre koncentration
 • Zonindelat ljus skapar rätt ljus för alla samtidigt – till exempel en vit spot för anestesi
 • Hög användarnöjdhet och användarvänligt handhavande
 • Möjlighet till dagsljussimulering mellan behandlingar
 • Armaturer av högsta kvalitet med LED som lyser i vitt och färg

Bra arbetsljus betyder mycket för att man ska kunna göra ett bra jobb

Användare, Ergonomiskt Ljus

Operationsljuset är anpassat till användarens behov i det specifika rummet och innefattar skräddarsydda ljusinställningar för valda zoner och aktiviteter före, under och efter en behandling. Ett speciellt utformat manöversystem betyder att man alltid kan få optimalt ljus med bara en enkel knapptryckning.

Den nya standarden inom minimalinvasiv kirurgi
Ergonomiskt Ljus är nu standardljuslösningen på de flesta sjukhus i hela Skandinavien och fler och fler nybyggda sjukhus väljer att installera Ergonomiskt Ljus i alla operationssalar. Se installationer här. 

Ergonomiskt Ljus - Zonindelad färgad belysning

Ergonomiskt Ljus – Zonindelad färgad belysning

Användarundersökning
En användarundersökning som gjordes hösten 2015 visade 97 % nöjda användare. Läs mer här. 

Hur Ergonomiskt Ljus förbättrar arbetsmiljön och kvaliteten i arbetet:

 • Bättre bildkvalitet på monitorn
 • Tydligare kontraster
 • Mindre reflexer
 • Minskar huvudvärk, ljuskänslighet och trötthet
 • Ökar koncentrationen och säkerheten under behandlingar

Se också