Menu

Vårdhem i Århus kommun upplever stor effekt av Dygnsrytmljus

Fyra ofta ambulerande boende. Så var problemställningen på vårdhemmet Rosenvang i Århus kommun. Lösningen blev Chroma Zenit Dygnsrytmljus från Chromaviso.

Rosenvang flow

Århus kommun och Chromaviso har sedan 2015 samarbetat om att utveckla Dygnsrytmljuset som ett evidensbaserat, icke-medicinskt alternativ till att minska några av vårdsektorns stora utmaningar, som ambulering, agitation, delirium, fysisk och psykisk oro och dålig sömn samt för att förbättra personalens arbetsmiljö. Lösningen har just blivit implementerad på ännu ett vårdhem i kommunen, vårdhemmet Rosenvang.

“Vi hade problem med vakna boende om natten. Det var svårt att få dem att förstå att det var natt och att de skulle in och sova – för det var ju ljust i korridoren,” förklarar föreståndare Karin Jørgensen. Vidare berättar hon:

”I dag har vi i stort sett inga som går omkring. Om det sker att boende är vakna om natten så är det lätt att få dem i säng och falla till ro, för dygnsrytmljuset sänder en signal om att det är natt.”

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

Somnar fortare
Dygnsrytmljuset följer det naturliga ljuset och understödjer dygnets gång med aktiviteter under dagen och goda sömnvanor på kvällen och natten. Nattljuset är bredspektrat och stör därför inte dygnsrytmen, utan skapar trygghet för boende och personal.

”Kvälls- och nattvakterna var glada för nattljuset. Och efter två månader upplever de flesta en positiv effekt. De somnar fortare och fler har inga sömnproblem längre. De säger att de kopplar av på ett annat sätt i ljuset och har lättare att gå ned i varv när de kommer hem”, förklarar välfärdsteknologisk vägledare Britt Madsen.

Vi har mycket mer energi
Flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom vården, sjukhus och psykiatrin har bidragit till utvecklingen och dokumenterat effekten av Chroma Zenit dygnsrytmljus. Bl.a. visar en klinisk studie från Rigshospitalet att Chromavisos unika ljusprotokoll minskar trötthet och depression signifikant.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

”Vi hade inte tänkt så mycket på våra dagvakter innan vi startade. Men de märker en jättestor skillnad på alle tre våningar. Vi får kommentarer som ”Vi gäspar inte längre”, ”Vi har mycket mer energi” och ”Vi är piggare”. På det hela taget är vi på riktigt gott humör och har en bra stämning tack vare ljuset. Personalen är väldigt glada för det, för det gör en stor skillnad för dem,”

Klarare i ögonen
De boendes energinivå har också stigit.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys
Rosenvang plejehjem døgnrytmelys
 

”De boende är klarare i ögonen. De är mer uppmärksamma och det märker vi i det dagliga och om det sker något speciellt. De sitter mer upprätt och ser tv – och är närvarande. Kanske upplever vi också mindre vrede”, berättar Karin Jørgensen.

Nästa steg blir att ansöka om att få installerat dygnsrytmljus i bostäderna, så att de boende vistas i ljuset dygnet runt. I utvalda nischer har personalen möjlighet att använda terapeutiska ljusinställningar till att understödja en aktivitet eller ett beteende.

”Härom kvällen samlade kvällsvakten några boende och skapade en trivsam stämning med ett speciellt ljus. Det var ett försök på att hålla dem uppe längre, och det fungerade”, berättar Britt Madsen. berättar Britt Madsen.

Intuitiv betjäning
Vårdhemmet Rosenvang har fått en intuitiv betjäningsmodul – med en kombination av Chromavisos specialutvecklade tryckpaneler med 6 inställningar samt trådlösa tryck till den snabba betjäningen. Enkel att montera i existerande byggnader.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys
Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

Trygghet i samarbetet
Att valet föll på Chromaviso hänger ihop med den dokumenterade effekten och de goda erfarenheterna med hög driftsäkerhet och användarnöjdhet från andra vårdhem.

”Att vi har valt en evidensbaserad lösning betyder mycket. Det gör att det är meningsfullt och att personalen backar upp. Personalen är glada för att det är hälsosamt för dem och när lösningen är evidensbaserad så tror man mer på den förändring man märker. Personalen har varit stolta över att vi har tagit hand om dem med dygnsrytmljuset.”

Dygnsrytmljuset har tagits i bruk under sommaren 2017, då en grundlig implementering med undervisning av alla personalgrupper och finjustering av ljuset har säkrat en bra start.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

”Vi har känt oss väldigt trygga under processen och Chromaviso har varit intresserade av att följa projektet hela vägen. Vi har fått bra expertrådgivning om ljuset i olika rum och vi har fått gehör för våra synpunkter. Implementeringen har varit grundlig – det har gått lätt och det är meningsfullt”, säger Karin Jørgensen.

Se också