Skip to content
Mette Kuhlmann Frandsenfebruari 7, 20172 mins lästid

Endoskopiavdelningen, Länssjukhuset Gävle

På Länssjukhuset Gävle har man fem endoskopisalar och en ERCP-sal med Chromaviso Ergonomiskt Ljus. Lösningen blev implementerad 2016 och är anpassad efter de olika salarnas inredning, personalens arbetsrutiner och de olika undersökningarna.

Prioriterad arbetsmiljö

— Vi använder Ergonomiskt Ljus varje dag, vid majoriteten av undersökningar och ingrepp. Vi är väldigt nöjda med det, förklarar skopist Jennie Sjöström. Avdelningen har de senaste åren haft ett stigande antal behandlingar och är i dag uppe på mer än 5000 underökningar och ingrepp årligen. Det betyder att arbetsmiljön står högt på dagordningen.

— Jag är mycket piggare om eftermiddagen. Det är stor skillnad på vårt gamla, vanliga ljus och Ergonomiskt Ljus, berättar undersköterskan Christina Strömberg.

Bättre skärmbild

Vid endoskopiundersökningar är skärmbilden avgörande, och alla timmar framför en skärm kan göra både ögon och huvud trötta. Här spelar Ergonomiskt Ljus en viktig roll, för just den gröna färgen är evidensbaserad och får ögat att slappna av mer. Samtidigt gör Chromavisos kalibrering av ljuset att de olika färgerna framhäver kontrasterna på skärmen optimalt.

— Med de färgade ljusinställningarna i Ergonomiskt Ljus har vi inga reflexer i skärmarna. Skärmbilden är bättre och det betyder att det är mer säkerhet i ingreppet, berättar Jennie Sjöström.

Gaevle 1

Ljuszoner

Ergonomiskt Ljus delar in salen i flera ljuszoner som understödjer salens arbetsrutiner, både före, under och efter ingrepp. Utöver de färgade gröna och röda ljuszonerna är det en vit zon till exempelvis anestesin och övriga arbetsuppgifter.

— Vi använder Ergonomiskt Ljus till exempel vid medicindosering, förberedelse och registrering – här är zonindelningen viktig. Det är enkelt att ändra ljuset, berättar Christina Strömberg, Undersköterska

De olika ljusinställningarna

Ljuset styrs via en manöverpanel med sex förprogrammerade ljusinställningar. Rengöringsljus och Patient in/ut är de två inställningarna som är avsedda till föreoch efter behandling och det finns fyra ljusinställningar som är avsedda under behandlingen – som väljs beroende av undersökning och placeringen av skärmarna.

Ljusinställningarna har valts i samarbete med personalen och är baserade på Chromavisos mångåriga erfarenhet. De olika ljusinställningarna gör det möjligt att välja precis den inställning som passar till undersökningen.

Gaevle 2

Ergonomiskt Ljus i Skandinavien

Chromaviso uppfann konceptet år 2006 och i dag har mer än 100 sjukhus i hela Skandinavien Ergonomiskt Ljus till exempelvis endoskopi, titthålskirurgi och bilddiagnostik. Lösningen är evidensbaserad med en användarnöjdhet på 97% och dokumenterad effekt på trötthet och förbättrad arbetsmiljö. Produkterna är av toppkvalitet med hög effektivitet och driftsäkerhet.

Den tekniska leveransen

Ergonomiskt Ljus är ett nyckelfärdigt koncept där Chromaviso står för hela processen, bland annat projektering, tekniska leveranser och användarutbildning.

— Driftsättningen har för samtliga etapper varit klar i tid trots att förutsättningarna emellanåt varit tuffa. Min bild är att det finns en sakkunnighet och expertis hos Chromaviso, därför skulle inte jag tveka att rekommendera dem som en seriös och kunnig leverantör, förklarar projektledare Per Eriksson från elinstallatören Assemblin.

RELATERADE ARTIKLAR