Menu

Lundtoft vårdhem satsar på ljus

En ny utvärdering visar värdet i att tänka dygnsrytmljus i starten av ett projekt och att integrera det med säkerhetssystemet. Det förbättrar trivseln och ökar tryggheten hos både boende och personal.

Skabar en stabil dygnsrytm 
När solen går upp på Vårdhem Lundtoft i Vejen kommun sker det i en fast rytm året runt. Dygnsrytmljuset startar långsamt upp hemmet på morgonen och går sedan ned likt solen på kvällen. De naturliga övergångarna mellan mörker om natten och mycket ljus på dagen har skapat en stabil dygnsrytm på avdelningen vilket i sin tur ökar tryggheten.

Dygnsrytmljuset är integrerat i helheten och i den arkitektur som vi har valt – Bo Smith, verksamhetschef

”Vi satsar riktigt mycket på ljuset och den effekt som det – både det naturliga dagsljuset och dygnsrytmljuset – har på oss människor, och den livskvalitet som det skapar”, berättar Bo Smith.

Dygnsrytmljuset installerades förra året i förbindelse med etableringen av en helt ny demenssektion 1 2017. Arkitekturen fokuserar på hemtrevlighet, säkerhet och mycket dagsljus.

Ljus anpassat efter diagnos
Chromaviso, som är specialiserade i hälsofrämjande belysningar, har anpassat dygnsrytmljuset till Lundtoft boendes demensdiagnoser och behov. Lösningen understödjer dygnsrytmen och en bra sömn samt ger möjlighet att använda ljuset aktivt i olika situationer. Bland annat är ljuset integrerat med telefonsystemet.

”När ett samtal utförs under kvällen eller en boende kliver upp ur sängen, så tänds automatiskt ett behagligt ljus. Så vet den boende, att personalen har hört dem, och kan enkelt hitta fram till toaletten”, berättar Bo Smith. Det skapar trygghet och kan reducera antalet fall och olyckor.

Bra start på dagen
Personalen kommer in på morgonen vid klockan halv sju i ett varmt bärnstensfärgat nattljus. ”Vi känner oss mer pigga på dagen och när det blir kväll kan vi sova bättre – och det gäller både boende och personal”, förklarar Pia Datsomor, social- och vårdbiträde. Upplevelsen har blivit bekräftad i utvärderingen.

”Vi upplevde rätt snabbt en effekt. Utvärderingen visar, att de boende blir lugnare och får en mer naturlig dygnsrytm, och för några har vi kunnat reducera sömnmedicinen, då de sover bättre. För personalen har effekten varit att de är piggare när de går hem på eftermiddagen. För kvälls- och nattpassen är effekten bland annat, att personalen har lättare att somna när de kommer hem”, förklarar Bo Smith.

Individuell anpassning
Dygnsrytmljuset lyser av sig självt, och är indelade i olika zoner –  anpassade ljusinställningar som används integrerat i den dagliga vården, i terapeutiska situationer och till arbetsuppgifter.

”Vi har mycket fokus på ljuset och på vad det åstadkommer under olika tidpunkter. Vi har prövat oss fram och använder idag ljuset aktivt i många olika situationer. Vi värderar hela tiden, vilka individuella behov som finns, vilket har gett oss framgång”, förklarar Randi Holt, teamkoordinator.

Pia Datsomor ger två exempel på, hur ljuset understödjer hennes arbete: ”När jag är i köket på morgonen, sätter jag ofta ljuset på boost i kökszonen för att få extra energi och ljus till uppgiften. Efter middagen sätt vi på mysbelysning, vilket får de äldre att slappna av och falla till ro.”

Sjukfrånvaro nära noll procent
Lundtoft blev sista året nominerat för arbetsmiljöpriset. Miljön har ett högt fokus på arbetsplatsen, som idag har en sjukfrånvaro på endast 1%.

”Dygnsrytmljuset har gett oss en riktigt bra vardag. Vi kan själva märka det i jämförelse med det gamla ljuset. Vi har inte huvudvärk när vi går hem, och vi är pigga,” säger Randi Holt.

”En rolig historia från en kollega, är att hon förr i tiden brukade somna på soffan när hon kom hem. Det tyckte hennes man var härligt, för då fick han fjärrkontrollen helt för sig själv. Så började hon att arbeta hos oss, och nu måste mannen dela med sig av kontrollen istället. Det ger en bild av, vilken skillnad det här ljuset gör. Och det gör också en skillnad för våra boenden”, berättar Randi Holdt.

”Det är härligt att komma in på jobbet i det lugna ljuset på morgonen och starta upp dagen långsamt,” berättar Pia Datsomor.

”När personalen använder alla de olika möjligheter som finns, så understödjer vi den naturliga dygnsrytmen. Vi får också användning av ljuset, när vi har behov för att skapa lugn eller ge energi.” säger Bo Smith.

Se också