Menu

Evidensbaserat Dygnsrytmljus – ett självklart val till Örebro Universitetssjukhus

Ljus baserat på forskning. Det var en fundamental prioritering, när belysning skulle väljas på nya intensivvårdsavdelningen och neurointermediärvårdsavdelningen vid Örebro Universitetssjukhus.

”När vi nu får chansen att bygga modernt, så ska vi bygga modernt.”

Så lät det när Ulrika Thörn, medicintekniskt ansvarig intensivvårdssjuksköterska på IVA vid Örebro Universitetssjukhus, fick ansvaret som bygg- och flyttsamordnare vid det nya H-husprojektet. Intensivvården utökades med fyra platser tillsammans med en ny neurointermediäravdelning. Projektet startade år 2016 och Thörn var med och bestämde vilken belysning det skulle satsas på. Valet landade på Chromaviso evidensbaserat dygnsrytmljus.

”Det var aldrig något snack. Vi skulle få ett bra ljus,” berättar Thörn. ”Vi jobbar alltid utifrån vetenskap i allt vi gör. Om det fanns något forskat på i det här området, så är det klart att vi vill nyttja det. Det var forskningen bakom som gjorde att var det intressant.”

Arbetsmiljö och patientvård

Ett ökat välmående hos personalen samt en förbättrad patientvård var två betydelsefulla resultat.

”Ett av de stora problemen med intensivvårdspatienter är att det inte får någon stabiliserad dygnsrytm, och den störs hela tiden,” säger Thörn. ”Patienterna får hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning. Kan man göra något för att våra patienter ska få en bättre dygnsrytm så är det värt allt.”

Ulrika Thörn, medicintekniskt ansvarig intensivvårdssjuksköterska på IVA vid Örebro Universitetssjukhus

Valet av leverantör

När det var dags för att välja belysning, så besökte Thörn och hennes kollegor andra sjukhus för att se vilka lösningar som fanns att välja mellan. Ett av dessa besök var vid Hudiksvall sjukhus. Där hade man valt evidensbaserat dygnsrytmljus från Chromaviso. Förutom att de var nöjda med resultatet, så var det en tydlig vägledning från Chromaviso som Thörn uppskattade.

”Chromaviso har ett koncept. De vet vad forskningen säger, de vet vad de andra är nöjda med och de vet vilka ramar de kan spela med mellan nöjdhet och forskning. De har förslag att komma med och de ändrar så att det blir bra. Det kändes som en helt annan helhetslösning som lockade oss,” berättar Thörn.

Ser redan en skillnad

Då dygnsrytmljuset nyligen blivit installerat på avdelningen, så behöver det gå lite tid innan Thörn kan göra en komplett utvärdering av dess effekter. Men hon observerar redan en skillnad.

”Det är fantastiskt mitt på dagen att ha det riktigt ljust när man jobbar. När man rör sig i de nya lokalerna så känner man en jättestor skillnad på ljuset. Man blir ju lite ’nedtryckt i skorna’ när man kommer över i den gamla delen, bara ljusmässigt. Redan där märks det.”

Nyckelfärdig lösning

I samarbetet har Chromaviso stått för en helhetsorienterad leverans med implementering av ljuslösningen. För att säkerställa optimal effekt och nöjdhet så har Chromaviso utbildat personalen i användningen av dygnsrytmljuset.

”Det har varit uppföljning, justeringar, bättre tider etc. för att det ska bli bra. Det är inga problem att ringa om det är något. Jag är nöjd,” säger Thörn.

Fakta om Chromaviso

Chromavisos dygnsrytmljus heter Chroma Zenit och är evidensbaserat samt kliniskt dokumenterat i olika forskningsprojekt. Ljuset utvecklar sig i takt med dygnet – i en lång, glidande övergång. Under natten skapar ljuset ett biologiskt mörker – ett blå-fritt ljus, designat för att skapa trygghet och orientering för både patienter och personal – utan att störa dygnsrytmen.

Chromaviso är ledande experter i dygnsrytmljus för intensivvård/rehabilitering, psykiatri samt demensvård. Dygnsrytmdesignen är anpassad efter diagnoser och den specifika miljön – det blir en aktiv del av behandlingen som kan komplettera läkemedel. Lösningen är grundad i erfarenhet från +120 sjukhus med +2000 ljusinstallationer i Skandinavien. I Sverige finns ljuslösningen installerat på bland annat Skåne universitetssjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Skaraborgs sjukhus i Skövde och Värnamo sjukhus.

Se också