Skip to content
En äldreboendeanställd går en lång korridor på ett äldreboende med dygnsrytmljus från Chromaviso i taket
Ane Eskildsennovember 17, 20162 mins lästid

Randers Kommune leder vägen med dygnsrytmljus för äldre

Randers Kommune lägger nu fokus på dygnsrytmljus som en velfärdsteknologi som hjälper till att lösa de stora utmaningarna inom äldreomsorgen med sömnproblem, nattvandring, nattliga samtal och bristande aptit.

Mellan 50-70% av äldre och människor med demens lider av störningar i dygnsrytmen och sömnen. Detta har stora konsekvenser eftersom bristen på sömn påverkar minnet, kognitiva förmågor, energinivån för att utföra vardagliga uppgifter, risken för fallolyckor, depression och aggression.

I Randers Kommune tar man nu utmaningen på allvar med en ny icke-farmakologisk välfärdsteknologi i form av dygnsrytmljus från företaget Chromaviso. Dygnsrytmljuset är en automatiskt styrd belysning som förändras i en mjuk övergång under hela dygnet för att efterlikna det naturliga ljuset utomhus. Målet är att skapa en god dygnsrytm och framförallt god sömn för både invånare och personal som arbetar på natten.

Äldre man på äldreboende använder Chromavisos kontrollpanel för dygnsrytmljus

"Fremtidens Plejehjem" i Randers

I Randers Kommune håller man på att bygga det nya demensvänliga Fremtidens Plejehjem - ett äldreboende med 60 bostäder, gemensamma utrymmen och kontor fördelat på 4 725 kvm. Byggnationen förväntas vara klar 2017 och kommunen har valt dygnsrytmljus överallt.

— Vi har många platser där vi har problem med äldre med demens som inte kan känna av dag och natt och därför vandrar oroligt om natten. Det är en stor utmaning för den enskilde medborgaren som inte får den viktiga sömnen, för medborgare som blir väckta och för vår personal som arbetar med begränsad bemanning på natten, förklarar Per Christensen, chef för äldrevården i Randers Kommune.

Erfarenheter och undersökningar från andra platser i landet, inklusive Aarhus Universitetssjukhus, Rigshospitalet Glostrup, Lokalcenter Sønderskovhus och DemensCentrum Aarhus, visar en effekt i form av bland annat bättre sömn, mer energi, en lugnare natt med färre nattliga samtal och ökad trygghet samt förbättrad aptit.

— Jag har sett och hört om lösningen på andra platser, bland annat på intensivvårdsavdelningar, där dygnsrytmljuset hjälper patienterna att återställa sin dygnsrytm. De erfarenheter som andra har gjort ser mycket lovande ut, och därför valde vi också att prioritera dygnsrytmljuset, berättar Per Christensen.

Ökande intresse

En avgörande faktor i lösningen för dygnsrytmljus enligt Chromaviso är naturligt ljus. Chromaviso's dygnsrytmljus innehåller en speciellt utvecklad ravfärgat naturljus utan de blå våglängderna som påverkar kroppens dygnsrytm och utsöndringen av sömnhormonet melatonin.

— Vårt dygnsrytmljus är baserat på en kliniskt validerad ljusprotokoll som har utvecklats inom forskningsprojekt. Det innebär att ljuset är sammansatt med rätt intensitet, färgspektrum och timing under dygnet för att få den fysiologiska effekten, förklarar Claus Puggaard, försäljningschef och partner på Chromaviso.

Samtidigt gör en intuitiv och användarvänlig kontroll och aktivitetsbaserade ljusinställningar för terapeutiska ändamål och sensorisk stimulering dygnsrytmljuset till en aktiv del av vardaglig behandling och arbete. Till exempel lugnande ljus i stressiga situationer.

— Vårt dygnsrytmljus är utvecklat i nära samarbete med personal och invånare. Det anpassas efter varje avdelnings rytm och behov - vilket innebär att implementeringen går smidigt och ljuset gör skillnad från första dagen - även för personalens välbefinnande, avslutar Claus Puggaard.

Chromaviso upplever ett allmänt ökat intresse inom vårdsektorn. Förutom Fremtidens Plejehjem i Randers har flera andra äldreboenden valt lösningen under de senaste månaderna, inklusive Møllevangens Plejehjem i Agerskov (Tønder kommun) och Demensplejehjemmet Skovgården i Hadsund (Mariager kommun) som har valt en stimulikoncept.

RELATERADE ARTIKLAR