Menu

Malmö Universitetssjukhus väljer ny Chromaviso lösning

Chromaviso har nyligen skrivit under det största kontraktet i företagets historia – tillsammans med Malmö Universitetssjukhus (Nya Sjukhuset Malmö)

Lösningen ska levereras till:

  • 19 operationssalar
  • 4 stora hybridsalar
  • Baserat på rekommendationer från Lunds universitet
  • Integrerat med Avidicare Opragon

Lösningen är baserat på ett nytt innovativt koncept utvecklat till en kirurgisk arbetsmiljö som sätter höga krav:

  • Förbättrad luminansbalans och visuell belysning
  • Mindre ögonproblem, muskulärt obehag och trötthet
  • Ökad produktivitet med färre misstag

Tack till NSM EL HB, Jörgen Svensson ApQ El AB och Ola Hansson Assemblin El AB för att ni valde Chromaviso som partner.