Menu

Ergonomiskt Ljus på Brosjukhusets 10 operationssalar

Ergonomiskt Ljus har valts ut till 10 operationssalar vid HUS Brosjukhuset

Chromaviso Ergonomiskt Ljus – en dansk ljuslösning – är ett zonindelat, färgat och vitt ljus för operation- och undersökningsrum. Ljuslösningen innehåller en effektiv kombination av grönt och rött ljus som skapar dokumenterade resultat på arbetsmiljö, förbättrad skärmbild, reduktion av reflektioner och ökad säkerhet under operation. Belysningen har även en lugnande effekt hos patienterna. Användarvänlig LED färgad belysning ökar både säkerhet och trygghet för patienterna.

Ljuslösningen är skräddarsydd efter varje enskild sal som ett helhetsorienterat koncept.

– HUS har redan haft möjligheten att testa Ergonomiskt Ljus under nästan ett år. Under våren installerade vi Finlands första Chromaviso lösning på en hybridsal vid Mejlans Tornsjukhus. Responsen har varit positiv. Det är utmärkt att Finland utnyttjar den senaste teknologin inom operationsbelysning, som redan är standard i Danmark och Sverige på över 2100 projekt. Användarnöjdheten är hög i dessa länder, med över 97% tillfredsställdhet hos användarna, säger Timo Ohtonen, CEO hos PPO-Electroniikka.

Claus Puggaard, Chromavisos säljdirektör och delägare, är nöjd över att Finland prioriterar hälsofrämjande belysning. HUS leder vägen framåt.

– Vi installerade vår ljuslösning på den första danska operationssalen i 2006. Sedan dess, har vi utvecklat vår belysning tillsammans användare i ett flertal forskningsprojekt. Lösningens innovation är unik och kräver kompetenser inom användarinsikt, teknologi, fysiologi och ljus. PPO-Elektroniikka representerar oss i Finland, de är också experter inom elektricitet på sjukhus. Deras MEV-8 isolering övervakningssystem har säkerställt elektrisk säkerhet vid finska operationssalar i över 40 år. Vårt treåriga samarbete har fungerat mycket väl, berättar Puggaard.

Projekt Brosjukhuset

Brosjukhuset är HUS största byggprojekt någonsin. Sjukhuset som ska byggas vid Helsinkis Mejlan sjukhusområde kommer att ersätta Tölö sjukhus och en del av den nuvarande cancerklinikens verksamhet. Byggprojektet startade i 2018, och sjukhuset blir färdigt i 2022. De första patienterna tas emot i 2023. Byggmästaren är HUS Kiinteistöt Oy och SRV är huvudentreprenören.