Menu

Användarundersökning

Ergonomiskt Ljus förbättrar kvaliteten och arbetsmiljön

Chromaviso har gjort en användarundersökning i samarbete med 30 skandinaviska sjukhus. Undersökningen omfattade 330 användare som fick svara på frågor om sina erfarenheter med Ergonomiskt Ljus.

ChromaViso265_web
ChromaViso252_web

Resultat från undersökningen dokumenterar att ljuskonceptet skapar stort värde för användarna och har en signifikant positiv inverkan när det gäller att främja bra arbetsmiljö och säkerhet. 97% användarnöjdhet.

95%: Mindre reflexer på skärmar
95%: Tydligare skärmkontrast
89%: Bättre visuella förhållanden för alla arbetsfunktioner
65%: Mindre trötthet (85% bland kirurger)
75%: Ökad koncentration (92% bland kirurger)
68%: Ökad säkerhet
89%: Bättre kvalitet (92% bland kirurger)

Brugerundersøgelse-overblik-SE-2

Få en överblick över resultaten av användarundersökningen här.

Om du är intresserad av att se hela rapporten är du välkommen att skicka ett mejl till oss på ase@chromaviso.com.

Se också