Menu

Chroma Zenit Dygnsrytmljus på Psykiatriskt Sjukhus i Aabenraa

Det nya psykiatriska sjukhuset består av åtta avdelningar med totalt 115 sängplatser och gemensamma funktioner. Dygnsrytmnljuset är bra för både patient och personal.

Region Syddanmark har med byggandet av det psykiatriska sjukhuset gått nya vägar när det gäller belysningen. Valet föll på Chroma Zenit Dygnsrytmljus från Chromaviso – en evidensbaserad vidareutveckling av dynamisk belysning som understödjer kroppens naturliga dygnsrytm och ger rätt belysning till olika funktioner i ett hus.

Aabenraa udefra nat

“Dygnsrytmljuset är en naturlig del av byggnaden och när man går på sjukhuset märker man tydligt effekten. Samtidigt optimerar ljuset de möjligheter varje rum har – från avkoppling till samtal eller vistelse, därför att man kan nollställa stämningen och skapa en annan med ljuset. ”Det är helt nytt”, förklarar Peter Houd från White arkitekter, som står bakom bygget.

Specialutvecklat nattljus
Det dämpade nattljuset innehåller alla färger utom de blå som primärt påverkar kroppens vakenhet på natten. Det betyder att personalen har goda visuella förhållanden, utan att det påverkar patienternas dygnsrytm och sömnkvalitet.

Ljuset använder den nyaste tekniken inom LED med energieffektiva ljuskällor.

Aabenraa dagslys
Aabenraa Døgnrytmelys

Användarvänlighet och säkerhet
Betjäningen av ljuset består av både centrala pekskärmar i personalrummet och tryckpaneler på rummen.

“Jag gillar panelerna. Förr i världen var det tänd-släck. Sedan kom ljusdämparna och så krävdes det nästan en ingenjörsexamen för att tända ljuset. Med de här panelerna blir ljuset användarvänligt”, förklarar arkitekt Peter Houd.

Personalen ska ha överblick över alla rummen och möjlighet att ställa in ljuset allt efter vilken behandling, stämning eller aktivitet de vill understödja.

Driftsäker lösning
Eftersom det är ett psykiatriskt sjukhus har det varit en rad särskilda hänsyn som installationen måste uppfylla.

“Armaturen ska vara vandalsäkrad så att man inte kan förstöra den, använda den som vapen eller skada sig själv med den. Här hittade Chromaviso en bra lösning till rimlig kostnad. De är professionella, de tar tag i utmaningarna med detsamma och löser dem”, förklarar Søren
Busch Madsen

“Det är inte många fel vi har haft under arbetets gång och det är utprovade och dokumenterade komponenter som används. Det fungerar stabilt i dag och jag förväntar att det blir mycket driftsäkert framöver”, säger Søren Busch Madsen.

Dygnsrytmljuset är en naturlig del av byggnaden och när man går på sjukhuset märker man tydligt effekten

Peter Houd från White arkitekter

Effekten av dygnsrytmljus
Region Syddanmark och Colab har genomfört en omfattande utvärdering och studie av effekten av ljus. Den visade att ljuset gör en skillnad för både patienter och personal, och har en effekt på bl.a. förbättrad sömn, mindre nattaktivitet och tystare.

“Många av våra patienter som har haft svårt att somna på natten, har haft stor nytta av dygnsrytmljus eftersom svagt ljus gör dem mer avslappnade än vanligt ljus. Det har gett dem en bättre och mer vilsam sömn”, säger överläkare Lene Høgh.

Chromaviso touch skærm
Chromaviso panel

Studie av effekt
Gennemfört av CoLab och Region Syddanmark

Patienter – effekt

  • Minskad natt aktivitet
  • Bättre sömn
  • Mer mysig atmosfär
  • Mera ro

Personal – effekt

  • Bättre sömn
  • Ökad energinivå
  • Fysiska välbefinnande
  • Mera ro
lysflow

Chroma Zenit följer dygnets naturliga ljus

Hälsofrämjande ljus – hela dygnet
“Dygnsrytmljuset är bra när jag har nattskiftet eftersom det ger en mycket bättre övergång från dag till natt. Jag kan känna att jag har mer energi som helhet – antagligen för att jag tycker att det är lättare att somna när jag kommer hem efter ett nattskift”, säger sjuksköterska Hanne Bendixen

Se också