Menu

Stort fagligt udbytte af EORNA kongres i København

17-06-2009

I midten af april blev den femte internationale EORNA kongres (the European Operating Room Nurses Organisation) afholdt i København for operationssygeplejersker fra hele verden. Britta Kraemer, der er afdelingssygeplejerske på Herlev Hospitals Gastroenhed fik stort fagligt udbytte af sin deltagelse. På opfordring fortæller hun nærmere om sine indtryk fra den tre dage lange kongres.

Kolleger fra hele verden
”EORNA kongressen i Bella Center var en rigtig god og meget komprimeret oplevelse med mange indtryk og meget input.” fortæller Britta Kraemer – og fortsætter: ”Det krævede energi at komme rundt og få det hele med – men det var det hele værd. For mig var det første gang, at jeg var til en kongres, der udelukkende henvender sig til operationssygeplejersker. Det gjorde indtryk, at se kolleger fra hele verden samlet ét sted. Undervejs var det tydeligt, at vi havde de samme referencer og samme problemstillinger. Vi kunne grine af de samme indforståede betragtninger – og det uanset om folk kom fra Australien, Sydeuropa eller Island”.

Danmark er godt med
britta_artikel.jpg”For mig var EORNA en spændende indikator for, hvor langt vi er fremme på området herhjemme – og indenfor hvilke felter, vi har et stykke vej at gå” forklarer Britta Kraemer. ”De mange internationale indlæg gør det muligt at spejle sin faglighed og høre om nye tiltag. Jeg blev blandt andet begejstret for et svensk indlæg om målrettet rekruttering til en specifik afdeling. De var gået så langt som at lave en præsentationsfilm, – meget professionelt og humoristisk- der fortalte, om forholdene for de ansatte og arbejdsgangen på afdelingen. Generelt blev jeg bekræftet i, at vi i Danmark er godt med fx når det drejer sig om informative hjemmesider med links til undervisning og andet relevant. Et andet område, hvor Danmark altid gør sig positivt bemærket, er det tværfaglige teamarbejde. For os er det naturligt, at være på lige fod med alle på afdelingen – og have meningsudveksling og vidensdeling med lægerne. Vi er mindre formelle og kalder hinanden ved fornavn. Det er stadig anderledes i udlandet – og vi skal ikke længere væk end Sverige. Eksempelvis har jeg tre svenske sygeplejersker ansat i min afdeling  – og de kan i øjeblikket ikke forestille sig, at tage tilbage til et svensk sygehus fordi tonen er så anderledes der”, fortæller Britta Kraemer.

Humor og konkrete tips
”Der var et kæmpe udbud af relevante indlæg – og jeg nåede med stor ihærdighed igennem 28 seancer på de tre dage. Heraf var der kun to, der viste sig, at være irrelevante eller uinspirerende. Nogle foredragsholdere var meget underholdende fx var der et humoristisk og tankevækkende hollandsk indlæg om operationssygeplejersker som primadonna typer – dominerende og handlekraftige og ikke sådan at løbe om hjørner med. Det udløste stor latter. Et andet indlæg handlede om fastholdelse af personale i stedet for rekruttering – og blev der slået på arbejdsmiljø, gode ergonomiske hjælpemidler og minimering af overtid. Områder som det danske sygehussystem har haft fokus på meget længe. Undertiden var der konkrete tips til dagligdagen fx et australsk indlæg om optælling af instrumenter. Her hørte vi nærmere om effektive metoder til at skabe struktur og overskuelighed. Det samme gjaldt et hollandsk indlæg om ergonomi i forbindelse med løft, skub og stationære stillinger. Faktisk må jeg sige, at Danmark er godt med på en række områder – også i forhold til emner som indrapportering af utilsigtede hændelser og teknologiinformation”.

Aktualitet og relevans
”Det største udbytte fik jeg af to indlæg, der omhandlede emner, som er aktuelle i min afdeling. Det ene var et svensk indlæg om robot-kirurgi, der gav mig en række konkrete input, som vil være til stor gavn, når vi starter med robotterne senere på året. Det andet var et spændende indlæg om e-learning, hvor den interne oplæring var visuelt tilgængelig helt ned i mindste detalje som lejring, afspritning, hvordan bakkerne håndteres mv. Jeg følte det som om, jeg gik hjem med guldet, da jeg fik en CD- rom med mig. Det er nemlig et område, som min afdeling ønsker større fokus på – og derfor meget relevant. Mit samlede indtryk af EORNA kongressen er meget positivt, men det var også krævende at deltage og få det hele med. Når jeg ikke var inde og høre oplæg, susede jeg rundt i udstillingen og blev opdateret på den seneste udvikling eller fik kigget nærmere på produkter, der står højt på ønskesedlen. Samtidig skulle vi også spise og drikke og pleje netværket samt udveksle visitkort og erfaringer. Det var fantastisk spændende at være så mange nationaliteter samlet – vi fik at vide, at der var ca. 1700 deltagere fra mindst 25 lande. Især Portugal var godt repræsenteret – hvilket nok skyldes, at det er portugiserne, der skal afholde EORNA kongressen i Lissabon i 2012”, slutter Britta Kraemer.