Menu

Pleje og demens

Chroma Zenit er baseret på en unik platform af erfaring og viden inden for pleje- og demensområdet. Chromaviso har siden 2015 arbejdet sammen med kommuner, læger og fagpersonale om at skabe et Døgnrytmelys som understøtter det krævende plejemiljø og som forener  hensyn til både borgerne og personalet.

Chroma Zenit til plejen er udviklet på baggrund af:

  • Klinisk forskningsprojekt i effekten af Chroma Zenit på de ældre – Hvidovre Hospital, Albertslund Kommune (2017-19)
  • Klinisk dokumentation: Effekten på personale – Pilotstudie Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital (2013-18)
  • Best practise dokumentation fra + 50 plejehjem og hospitaler – mere end 35 kommuner har valgt Chroma Zenit som en aktiv del af demens-indsatsen
  • Udviklingsprojekter om døgnrytmelys til demens – Aarhus Kommune og VIA University College (2015-2017), Lemvig Kommune (2018), Vejen Kommune (2018) m.fl.

Chroma Zenit anvendes med stor effekt i plejesektoren. Her tilpasses lyset individuelle behov for stimulering af borgerne.

Chroma Zenit er baseret på en unik platform af erfaring og viden inden for pleje- og demensområdet.

Chroma Zenit anbefales af kommuner, læger og forskere som en non-farmakologisk intervention – en aktiv del af plejemiljøet. Samme effekt som antidepressiv medicin – bare uden bivirkninger.

Chroma Zenit gør en forskel på flere forskellige plejehjem og i forskellige situationer. Fx. i forhold til udadreagerende borgere, psykisk og fysisk urolige, søvnproblemer, depression, og vandring om natten. Tag fat i os, hvis du ønsker viden om et bestemt område. Vi tilbyder ofte en rundvisning på de plejehjem vi har implementeret lys, så du kan høre brugernes erfaringer inden for samme område som dig – og du kan opleve lysets effekt med dine egne øjne.

Læs mere om de kliniske studier og praksis evidens som dokumenterer effekten af Chroma Zenit.

Muligheden for at bruge lyset til at understøtte beboernes trivsel er spændende. Nogle beboere er passive, og her tænder vi for vores Aktivitetslys for at gøre dem mere aktive. For eksempel inden måltider, så de også får lyst til at spise mere. Omvendt kan vi med vores Hyggelys få beboere til at falde til ro og slippe angst og uro. Vi kan berolige dem, der evt. er på vej i delir

Conny F. Christensen, leder, Lokalcenter Sønderskovhus

Chromaviso har udviklet to koncepter som anvendes i plejesektoren – Stimulistuen og Døgnrytmelys.

Stimulistuen

Stimuli-stuen bygger på anerkendte metoder som lysterapi, snoezelen og sanseterapi, og kombinerer erfaringerne herfra med nye muligheder i form af en et integeret set-up med tv-skærm, indhold i form af musik og lyde, film og billeder samt terapilys.  Det er muligt at transformere rummet til en hvilken som helst lokation – en kirke, en båd, en strand eller en skov.  Stimuli-stuen fremstår som en hyggelig stue uden fokus på de tekniske installationer.

På væggen hænger en enkelt touch-skærm, hvorfra man kan styre både lyd, lys og film. Det betyder, at man altid kan tilgå styringen, uden fare for at en fjernbetjening bliver væk eller går i stykker. Rummet er belyst vedhjælp af terapilys, som kan indstilles til at understøtte den stemning og aktivitet som foregår i rummet. Lyset er fuldt integreret med lyd og billeder, men kan også styres alene fra touch skærmen.

DemensCentrum Aarhus Stimulistue Orange lys
DemensCentrum Aarhus Stimulistue Hvidt lys
DemensCentrum Aarhus Stimulistue Grønt lys
DemensCentrum Aarhus Stimulistue Violet lys

Resultaterne taler deres helt eget sprog i forhold til at stimuli-stuen har en gavnlig effekt på svært demente – resultaterne er baseret på observationer af 46 borgere over en periode på 4 måneder på Demens Centrum Aarhus.

Resultater af stimulistuen

  • 100 % af borgere med nedsat stemningsleje oplevede positiv effekt af opholdet i stimuli-stuen.
  • 93 % af borgere som var meget passive, oplevede de at blive mere vågne og aktive af stimuleringen. Oplevelsen af tristhed forsvandt i kortere eller længere tid.
  • 86% af borgere med vrede og udadreagerende adfærd har der været effekt
  • 83 % af borgere med fysisk og psykisk uro (indbefattet vandring og råben) har sanserummet haft positiv effekt på
  • 75% af borgere som var dørsøgende sås effekt
  • 63% af borgere med søvnproblemer og døgnrytmeforstyrrelser oplevede man positiv effekt – at de kunne falde til ro og i søvn i stimuli-stuen.

Chroma Zenit Døgnrytmelys

Lyset har en afgørende indvirkning på menneskers velvære og sundhed. Lysets rytme over dagen har en central betydning for vores søvnmønster og afledt af dette en direkte indvirkning på vores fysiske og mentale velvære.  I forhold til demente har et styret døgnrytmelys forløb en styrkende effekt på søvnmønsteret og afledt af dette en positiv indvirkning på områder som bl.a. depression og agitation.

Vi har fået et lys som passer til vores beboeres behov. Vi kan vælge imellem to døgnrytmer – enten A eller B. Det er fordi flere af vores beboere ønsker at sove længe og har brug for den ekstra søvn

Conny F. Christensen, leder, Lokalcenter Sønderskovhus

Chroma Zenit er et automatisk styret lys, som understøtter den naturlige døgnrytme hos borgere og personale. Belysningen smelter naturligt sammen med lyset udenfor: Det står op med solen, er kraftigst midt på dagen og om natten tændes et specialdesignet bredspektret natlys. Specielt lysets sammensætning om natten har en kraftig indvirkning på nattesøvnen. Det er afgørende at natlyset er blåtfrit for ikke at forstyrre processen omkring det vigtige søvnhormon melatonin.

Lyset har flere ergonomiske lysindstillinger, som er tilpasset afdelingens behov og aktiviteter. Lyset betjenes nemt via brugervenlige betjeningspaneler – enten som touch skærm eller trykknap.

PlejeCenter Lystrup

Chroma Zenit Døgnrytmelys er en energieffektiv løsning, hvor elforbruget skal ses over 24 timer. Lyset er kraftigere end normalt om dagen for at opnå en fysiologisk effekt. Det specialudviklede natlys bruger derimod væsentligt mindre energi end konventionelle installationer. Samlet bruger lyset 1,8 W/m2 på de store arealer, når lyset kører konstant. Derudover anvendes bevægelsessensorer for at bringe energiforbruget endnu længere ned.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også