Menu

Hvorfor Chromaviso Døgnrytmelys?

Det menneskelige system er skabt til at få energi fra en balance mellem lys og mørke, og her spiller dagslyset en central rolle. Hvis der sker en ændring i balancen, går det ud over vores velbefindende. Et eksempel er det ubehag, som mange oplever i forbindelse med jetlag. Man bliver ukoncentreret og mister fokus, er ved siden af sig selv og er træt uden at kunne sove. Det er kroppens naturlige rytme, der bliver forskudt, og vi bliver mindre effektive og uoplagte. Det samme gælder mennesker, der bliver udsat for natarbejde – og mennesker, der arbejder i mørke en hel arbejdsdag.

Mennesket trives bedst med en stabil døgnrytme med dagslys om dagen og mørke om natten, blandt andet for at sikre, at det vigtige melatonin hormon ikke forstyrres. Melatonin er en antioxidant, der fremmes i mørke og hæmmes ved dagslys. For udsatte patienter er en normal døgnrytme særlig vigtig for at behandlingen og plejen skal give de bedste resultater. Samtidig påvirkes personalet, der arbejder om natten af en forskubbet døgnrytme.

Leanne Langhorn, klinisk sygeplejespecialist/RN, MScN, PhD, Neurointensivt afsnit NIA, Aarhus Universitetshospital

Differentierede lysbehov døgnet rundt
De nuværende belysningsløsninger i hospitals- og sundhedssektoren tilgodeser ikke behovet for at skabe en optimal døgnrytme for hverken patienter eller personale. Der er derfor efterspørgsel efter løsninger, der tager højde for patienternes og personalets behov for differentierede belysningsscenarier på de mange afdelinger, hvor patienter og personale opholder sig døgnet rundt. Det gælder f.eks. intensivafdelinger, observations- og opvågningsafsnit samt akut operationsafsnit.

Chromavisos Døgnrytmelys tager også højde for patienters og personalets differentierede lysbehov. Hvor patienterne har behov for en hurtig normalisering af døgnrytmen samt ro og hvile, har personalet samtidig brug for lys til akut situationer, behandling, rapportering og monitorering. Det kræver en særlig teknologi at forene disse behov i en sammenhængende lysløsning.

Vi bruger de forskellige indstillinger meget. Natlyset er godt, når der skal ro på, og det hvide lys bruger vi når vi fx skal tage en blodprøve. Det er et vigtigt supplement til den generelle døgnrytmebelysning

Kristina Löf, sygeplejerske

Chromaviso Døgnrytmelys
Døgnrytmelys bidrager til en naturlig døgnrytme for personale og patienter på afdelinger med aktivitet døgnet rundt. Chromavisos Døgnrytmelys er aktivitetsbaseret og zoneopdelt, hvilket gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten.

  • Understøtter patientens behov for normalisering af døgnrytmen
  • Understøtter personalets døgnrytme
  • Reducerer træthed og øger medarbejdertilfredsheden
  • Skaber et beroligende miljø for patienten
  • Skaber optimalt arbejdslys døgnet rundt
  • Modvirker skarpe lysskift for patient og personale
  • Farvet lys til forskellig behov

Chromaviso arbejder sammen med Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling, Apopleksienheden på Glostrup Hospital og Hammel Neurocenter, der hver i sær er i gang med et klinisk projekt, hvor man undersøge effekten af døgnrytmelys for patienter og personale. Læs mere om Chromaviso Døgnrytmelys i nedenstående cases.

 

 

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også