Menu

Døgnrytmelys

Chroma Zenit døgnrytmelys er en non-farmakologisk behandling med dokumenteret effekt

Chroma Zenit er et døgnrytmelys som genskaber de gavnlige effekter af naturligt lys. Det forandrer sig automatisk i takt med døgnets gang og med en blid solopgang og et kraftigt dagslys skabes den gode døgnrytmeforankring, energi og søvn.

Lyset er baseret på en klinisk dokumenteret lysprotokol som er tilpasset diagnoser, adfærd og afdelingens behov – udviklet i samarbejde med søvneksperter, læger og forskere.

Chroma Zenit er helhedsorienteret og aktivitetsbaserede lysindstillinger understøtter den komplekse hverdag på hospitaler, psykiatri og plejen.

Rosenvang plejehjem har fået installeret Chroma Zenit Døgnrytmelys fra Chromaviso

Løsningen findes i dag på mere end 100 hospitaler, psykiatri og plejehjem over hele Skandinavien med en samlet brugertilfredshed på 92%.

Vælg Chroma Zenit fordi det er:

 • Et evidensbaseret døgnrytmelys med dokumenteret effekt
 • Baseret på best practise fra mere end 100 hospitaler, psykiatri og plejehjem
 • Tilpasset det enkelte miljø, diagnoser og arbejdsgange
 • En nøglefærdig løsning med implementering – sikrer højeste brugertilfredshed og værdiskabelse
 • Nye sundhedsteknologiske produkter og styring – højeste kvalitet og driftssikkerhed
 • Anbefales af forskere, læger og brugere på +1500 løsninger

Klinisk evidens

Chroma Zenit er det foretrukne døgnrytmelys for forskere og læger grundet den dokumenterede effekt og det høje vidensniveau. Kliniske studier og praksis evidens på tværs af hospitaler, psykiatrien og plejen har dokumenteret effekten af Chroma Zenit:

 • Reducerer træthed og depression
 • Forbedrer søvn og trivsel hos både patienter/ borgere og personale
 • Forbedrer arbejdsmiljøet og sikkerheden hos personalet

Læs mere om forskningen i Chroma Zenit Døgnrytmelys i menuen til venstre.

Chroma Zenit døgnrytmelys er en non-farmakologisk behandling med dokumenteret effekt

Sundhedsteknologiske produkter

Chroma Zenit indeholder produkter af højeste kvalitet som er udviklet specifikt til døgnrytmelys i sundheds- og plejesektoren.

 • Intuitivt og fleksibelt betjeningsunivers
 • Armaturer som understøtter det komplekse miljø, skaber hjemlighed og øger forståelsen for tid
 • Højkvalitets styring og mange muligheder for integration til andre systemer
 • Energivenligt og driftsikkert

Vi ved, at patienter hurtigere kommer sig med døgnrytmelys. Vi tror på, at lyset har en stor effekt – også på personalet. Derfor har vi valgt at prioritere det

Tobias Kjellberg, Sundhedsdirektør, Värmland

Chroma Zenit er et døgnrytmelys som genskaber de gavnlige effekter af naturligt lys

De scorer, at de er mindre trætte, når de har vagter her på dette afsnit og de scorer også at de har mere energi.

Overlæge på forskningsprojektet om Døgnrytmelys, Helle Iversen, Rigshospitalet.

 

Oplev hvordan Chroma Zenit forandrer sig over 24 timer på neurointensiv, Aarhus Universitetshospital.

Baggrund om døgnrytmelys

Det menneskelige system er skabt til at få energi fra en balance mellem lys og mørke, og her spiller dagslyset en central rolle. Hvis der sker en ændring i balancen, går det ud over vores velbefindende. Et eksempel er det ubehag, som mange oplever i forbindelse med jetlag. Man bliver ukoncentreret og mister fokus, er ved siden af sig selv og er træt uden at kunne sove. Det er kroppens naturlige rytme, der bliver forskudt, og vi bliver mindre effektive og uoplagte. Det samme gælder mennesker, der bliver udsat for natarbejde – og mennesker, der arbejder i mørke en hel arbejdsdag.

Mennesket trives bedst med en stabil døgnrytme med dagslys om dagen og mørke om natten, blandt andet for at sikre, at det vigtige melatonin hormon ikke forstyrres. Melatonin er en antioxidant, der fremmes i mørke og hæmmes ved dagslys. For udsatte patienter er en normal døgnrytme særlig vigtig for at behandlingen og plejen skal give de bedste resultater. Samtidig påvirkes personalet, der arbejder om natten af en forskubbet døgnrytme.

Differentierede lysbehov døgnet rundt

De nuværende belysningsløsninger i hospitals- og sundhedssektoren tilgodeser ikke behovet for at skabe en optimal døgnrytme for hverken patienter eller personale. Der er derfor efterspørgsel efter løsninger, der tager højde for patienternes og personalets behov for differentierede belysningsscenarier på de mange afdelinger, hvor patienter og personale opholder sig døgnet rundt. Det gælder f.eks. intensivafdelinger, observations- og opvågningsafsnit samt akut operationsafsnit.

Chroma Zenit tager også højde for patienters og personalets differentierede lysbehov. Hvor patienterne har behov for en hurtig normalisering af døgnrytmen samt ro og hvile, har personalet samtidig brug for lys til akut situationer, behandling, rapportering og monitorering. Det kræver en særlig teknologi at forene disse behov i en sammenhængende lysløsning.

Vi bruger de forskellige indstillinger meget. Natlyset er godt, når der skal ro på, og det hvide lys bruger vi når vi fx skal tage en blodprøve. Det er et vigtigt supplement til den generelle døgnrytmebelysning.

Kristina Löf, sygeplejerske

Chroma Zenit Døgnrytmelys

Chroma Zenit Døgnrytmelys bidrager til en naturlig døgnrytme for personale og patienter på afdelinger med aktivitet døgnet rundt. Chroma Zenit er aktivitetsbaseret og zoneopdelt, hvilket gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten.

 • Understøtter patientens behov for normalisering af døgnrytmen
 • Understøtter personalets døgnrytme
 • Reducerer træthed og øger medarbejdertilfredsheden
 • Skaber et beroligende miljø for patienten
 • Skaber optimalt arbejdslys døgnet rundt
 • Modvirker skarpe lysskift for patient og personale
 • Farvet lys til forskellig behov

Chromaviso arbejder sammen flere universiteter, hospitaler, kommuner og eksperter om at udvikle og dokumentere døgnrytmelyset. Læs mere om Chroma Zenit i nedenstående cases.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også