Skip to content
Portræt af afdelingssygeplejerske Charlotte Illum
Ane Eskildsennovember 26, 20143 mins læsetid

Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen hos intensive hjertepatienter

Kardiologisk Intensiv Afdeling 2143 har fokus på nye teknologiske tiltag, der understøtter og optimerer behandlingen. Et af dem er Ergonomisk Døgnrytmelys, som forbedrer forholdene for både patienter og personale.

Dynamoen bag det nye lys på hjerteintensiv er afdelingssygeplejerske Charlotte Illum, der meget gerne tager ny teknologi i brug, hvis det bidrager til, at forbedre patientforløbet.

— Jeg så Ergonomisk Døgnrytmelys i brug på NIA Aarhus Universitetshospital for et par år siden. Siden meldte jeg mig til en temadag om innovation, hvor vi blev præsenteret for et samlet sansestimulerende koncept CURAVIVO, der består af Ergonomisk Døgnrytmelys, støjdæmpning/ musikintervention, visuel observation og info-skærme. Siden fik vi mulighed for at etablere Ergonomisk Døgnrytmelys på ni sengepladser samt på sygeplejerskernes kontor. Nu har vi haft Ergonomisk Døgnrytmelys i et år. Lyset er tilpasset patienternes døgnrytme og afdelingens arbejdsrutiner og mødetider – og det gør en stor forskel i vores dagligdag, forklarer hun.

Stabil døgnrytme til udsatte patienter

— Som intensivt afsnit på Hjertemedicinsk Klinik modtager vi meget syge patienter med behov for højt specialiseret pleje og behandling, fortæller Charlotte Illum og fortsætter:

— Vores patienter er udsatte – og vi har en del patienter med intensiv delir i form af uklar bevidsthed, desorientering, svækket korttidshukommelse og ændret søvnrytme. For disse patienter er en stabil døgnrytme vigtig – bare rytmen bliver en time forskubbet, påvirker det kroppens tilstand. Derfor har vi stor fokus på at undgå forstyrrelser af de sovende patienter om natten. Ergonomisk Døgnrytmelys er forprogrammeret til at følge solens rytme i løbet af dagen – og give et beskyttende natlys. Lyset starter stille og roligt om morgenen og vækker patienterne med en naturlig solopgang. Vi har 3 to-sengsstuer og 1 tre-sengsstue med Ergonomisk Døgnrytmelys- og der er en individuel installation over hver sengeplads. Med det zoneopdelte lys kan vi holde stuen i mørke om natten og nøjes med at tænde lys omkring en enkelt sengeplads, når der opstår en akut situation.

Portræt af afdelingssygeplejerske Charlotte Illum

Forprogrammeret lysstyring

Personalet har taget Ergonomisk Døgnrytmelys til sig, selvom der ifølge Charlotte Illum har været en vis skepsis fordi døgnrytmelyset skal bruges på en helt ny måde. Som hun siger:

—Ergonomisk Døgnrytmelys er forprogrammeret og ændrer sig automatisk hen over døgnet. Det er en udfordring at få personalet til ikke at ændre på lyset. De er jo vant til at styre lyset efter behov.

I den evalueringsundersøgelse, der er lavet omkring Ergonomisk Døgnrytmelys på afdelingen deltog 38 ud af ca. 50 medarbejdere. Herudaf oplever 22, at det nye lys giver forbedrede lysforhold på sengestuerne og for personalet – og at lyset sikrer patienterne en bedre nattesøvn. Fjorten bakkede til dels op om de positiv udsagn, men har individuelle opfattelser af, om solopgang/solnedgang kommer for tidligt eller for sent – og om lyset er for kraftigt eller for svagt.

Et skridt fremad – og gerne flere

Det er et faktum, at mennesker opfatter lys forskelligt. Nogle sætter pris på ekstra stærkt lys og andre er mere lysfølsomme – det gælder både patienter og personale. Ergonomisk Døgnrytmelys er programmeret, så flest muligt få en optimal lyspåvirkning døgnet rundt. Fra Charlotte Illum lyder det afslutningsvis:

— Under alle omstændigheder er Ergonomisk Døgnrytmelys et tiltag, der forbedrer forholdene for vores patienter – og det er et skridt fremad. Hele konceptet CURAVIVO med støjdæmpning og musikintervention er fortsat et ønske. I den forbindelse har jeg selv igangsat et mini innovationsprojekt omkring støj, hvor jeg blandt andet har haft en støjmåler monteret på en sengeplads i 14 dage – og udspurgt patienter og pårørende om deres oplevelse af støjniveauet på afdelingen. Hvis støj er en ulempe for patienterne og deres pårørende, må vi gøre noget ved det. Alle nye teknologiske tiltag, der kan understøtte og optimere behandlingen og plejen på afdelingen, er principielt interessante. Ergonomisk Døgnrytmelys er eksempel på en teknologi, der kan hjælpe patienterne. Vi plejer at sige, at forskellen opleves som om vi har fået ovenlysvinduer eller er flyttet op på øverste etage – takket være døgnrytmelyset.

RELATEREDE ARTIKLER