Skip to content
Overlæge Sten Langfeldt
Ane Eskildsennovember 27, 20144 mins læsetid

Ergonomisk Lys på røntgenstuen giver forbedrede resultater

På Skejbys Billeddiagnostisk afdeling er den nye røntgenstue et hit blandt personalet – og det skyldes ikke mindst det Ergonomiske Lys, som er sat op på stuen. Overlæge Sten Langfeldt er ikke i tvivl om, at alle brugere af stuen har stort udbytte af det revolutionerende Ergonomiske Lys, der oprindeligt er udviklet til brug på operationsstuer.

— Princippet bag Ergonomisk Lys er, at tilgodese samtidige funktioner på stuen gennem individuelt tilpasset farvet lys, der skaber optimale arbejdsforhold for den enkelte. Meget af det, vi foretager os, er centreret omkring monitorer med gråtone billeder. Ved at sætte farvet lys op, fremstår billederne skarpere med klarere konturer og tydeligere kontraster. Resultatet er overraskende positivt, fortæller overlæge Sten Langfeldt, og fortsætter:

— Som interventionsradiolog bruger jeg størstedelen af min tid på behandling. Et godt eksempel, hvor vi har haft glæde af Ergonomiske Lys, er et indgreb, vi har foretaget i denne uge. Vi skulle lukke hullet på en udposning på hovedpulsåren på en patient. Gennem to huller i lysken førte vi en guidewire ind og satte en aorta stent kraft op, der lukkede hullet. Denne type indgreb kræver en tværfaglig indsats, hvor kapacitet fra både Anæstesi, OP kirurgisk og Karkirurgisk samt Røntgen er fysisk tilstede. Vi opererer med gennemlysning og følger operationen på skærmen. Anæstesi lægen har brug for hvidt lys, så vedkommende lettest muligt kan finde blodårerne og samtidig holde øje med patientens ansigtsfarve. Hjælperne på gulvet har brug for klart lys, så de kan finde de nødvendige remedier. Interventionsradiolog og karkirurg arbejder ud fra de billeder, de ser på monitoren – og her kommer Ergonomisk Lys ind som en afgørende faktor.

Intet genskær og knivskarpe kontraster

— Det farvede lys bag monitorerne gør en stor forskel for mig. Det er fantastisk behageligt. Alternativet er, at dæmpe lyset fuldstændig, så der ikke kommer forstyrrende genskær. At arbejde i mørke er ikke en god løsning. Særligt ikke for den, der skal finde det rigtige udstyr og give det videre, konstaterer Sten Langfeldt.

— Ergonomisk Lys går ind og arbejder med den måde, vores hjerne og vores øjne opfatter farver på. Der er gråtone billeder på monitoren – det vil sige, at det er et sort/ hvidt landskab, vi befinder os i. Det kan sammenlignes med, når man står på ski. Hvis det bliver overskyet eller mørkere, bliver det sværere at orientere sig. Det hjælper med gule eller røde skibriller, der får kontrasterne til at fremstå tydeligere. Ud over at mindske genskæret i skærmen og øge kontraster på objekter på skærmbilledet, giver det Ergonomiske Lys mindre øjenbelastning. Alle er tilfredse med det nye lys – det gælder også rengøringen, der har deres eget skarpe hvide lys og patienterne, der har en blød gullig version. Alt zonestyres fra et centralt panel, der er forhåndsprogrammeret. Vi undgår at skulle tænde og slukke hele tiden, så øjnene hele tiden skal vende sig til forandring. I stedet har vi konstant lys tilpasset hver arbejdsfunktion, siger han.

Bedre arbejdsbetingelser giver bedre resultater

— Vi har taget stuen her i brug i sommeren 2007, og den er indrettet med det mest moderne udstyr for 5-6 millioner kroner. Når nu den store bevilling er givet, så glemmer man ofte de fysiske rammer, udstyret skal stå i, bemærker Sten Langfeldt og fortsætter:

— Rummet skal jo indrettes hensigtsmæssigt – også med lys. Her har vi haft et glimrende samarbejde med en projektleder fra medicoteknisk afdeling, der har koordineret alt med kravspecifikationer, garanti, service, opsætning mv. For selvfølgelig er sygehusledelsen og medico-teknisk afdeling ind over en investering i en røntgenstue i denne prisklasse. I afdelingen har vi diskuteret den mest fordelagtige indretning i forhold til det fysiske arbejdsmiljø. Vi har sikkerhedsrepræsentanter både fra ledelsen og medarbejderne. Sikkerhedsgruppen refererer centralt, og deres indsats er systematiseret. Udtrykket ergonomi forbinder man måske ikke i første omgang med lys. Det er normalt noget med at udgå løfteskader og at falde i løse ledninger. Men her handler det om, at vi ved hjælp af lyset får bedre arbejdsbetingelser på røntgenstuen – og dermed bedre resultater for patienten. Vores resultater er så gode, at der allerede har været flere interesserede for at se Ergonomisk Lys i funktion. Ved al nyindretning bør lyset tænkes med. Det gælder både nybyggeri og renovering. Når vi bruger flere millioner på sådan en stue, så skal lyset være i orden, slutter han.

Mindre udgift med stor effekt

Ledende overlæge Marianne Egeblad på Billeddiagnostisk Afdeling tilslutter sig Sten Langfeldts positive oplevelse af Ergonomisk Lys.

— En stor del af arbejdstiden har vi øjnene rettet direkte mod en skærm, og det var tidligere langt mere belastende. Efter at vi har fået installeret Ergonomisk Lys, bliver vi mindre trætte i øjnene – og det hjælper os til at være mere koncentrerede i længere tid, fortæller Marianne Egeblad.

— Det har vist sig, at Ergonomisk Lys er anvendeligt flere steder rundt i afdelingen, og det har derfor positiv indflydelse på dagligdagen for en stor del af personalet. Ud over selve røntgenstuen, har vi også fået installeret Ergonomisk Lys i vores ”beskriverum”, hvor vi analyserer de billeder, der er taget. Her sidder jeg ofte selv – og jeg har bemærket, at jeg efter opsætningen af Ergonomisk Lys kan holde ud at sidde der betydeligt længere. Før i tiden lagde vi bordlamperne halvt ned på bordet for at undgå genskær i skærmen eller vi slukkede lyset helt – til gene for det øvrige personale. Det er dejligt at være fri for. Også på den angiografiske arbejdsstation, hvor de billeder, der skal sendes videre i systemet, bliver forbedret, har personalet stor glæde af Ergonomisk Lys. Også her foregår arbejdet på skærm med gråtoner. Opsummerende kan man sige, at Ergonomisk Lys for Billeddiagnostisk Afdeling er en mindre udgift med stor effekt. Arbejdsdagen bliver roligere, og lyset kan tilpasses alle funktioner, slutter Marianne Egeblad.

RELATEREDE ARTIKLER