Menu

Produktblade

Chromaviso arbejder målrettet på at skabe optimale lysforhold for patienter og personale gennem nytænkende lysdesign.

Chromaviso produktblade

I samarbejde med brugerne har vi udviklet de originale lyskoncepter Ergonomisk Lys og Chroma Zenit Døgnrytmelys. LED og højteknologiske styresystemer er integreret i vores portefølje – og vi tilpasser vores lyskoncepter til stadig flere områder og specialer.

Chromavisos produktblade, der beskriver de forskellige produkters tekniske specifikationer, kan rekvireres ved at kontakte os på info@chromaviso.com.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder