Menu

Södersjukhuset forbedrer arbejdsmiljø med Ergonomisk Lys

Siden 2007 har Södersjukhuset i Stockholm anvendt Ergonomisk Lys fra Chromaviso. Den første stue var en gynækologisk operationsstue, og siden hen er flere stuer med forskellige specialer kommet til, bl.a. gastro, ortopædi og ERCP. Fokus er på forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i arbejdet.

Når patienten kommer ind på en operationsstue på Södersjukhuset tænder personalet for det varme hvide lys.  Det er designet til at skabe en god og rolig stemning for patienten, som kan være nervøs inden en operation.

”Når vi er klar til at gå i gang med operationen, så vælger vi det lys, som passer til den procedure vi skal i gang med. Er det røntgen, så vælger vi rødt lys bag skærmen og grønt lys i lokalet. Er det en endoskopi, vælger vi det omvendte lys med grønt lys bag skærmen,” forklarer anæstesisygeplejerske, Ellenor Söderlund.

Rette lys til alle faggrupper
På operationsstuerne har personalet i alt ni indstillinger at vælge imellem til før, under og efter proceduren. Lysindstillingerne til under operation består af farvet lys i forskellige zoner – specialdesignet til den enkelte procedure, stuens arbejdsgange og placering af skærme.

”Vi ser rigtig godt med det grønne og røde lys. Billedet på skærmen er bedre for kirurgen og vi har et godt arbejdslys, som vi også kan skrive notater i. Vi er meget glade for at arbejde i Ergonomisk Lys,” fortæller Ellenor Söderlund.

Det zoneinddelte lys betyder, at der er mulighed for at vælge hvide eller farvede zone til bestemte arbejdsopgaver – og det sikrer, at alle faggrupper har det rette lys samtidig. Det røde lys fremhæver de grå toner i et røntgenbillede, mens det grønne lys reducerer genskær og refleksion.


Lange dage gør lys særligt vigtigt

Operationssygeplejerske Kajsa Majlund står ofte 8 timer om dagen på en operationsstue sammen med lægen og det øvrige personale. Derfor har belysningen stor betydning.

”Før vi fik Ergonomisk Lys stod vi i mørke. Der var det svært at se instrumenterne. I dag har vi både lys og et bedre skærmbillede med tydeligere kontraster. Vi er meget tilfredse,” fortæller Kajsa Majlund.

Forbedret arbejdsmiljø
Ergonomisk Lys er et speciallys som har eksisteret siden 2006 og i dag er der over 700 installationer rundt i Skandinavien. Lyskonceptet er kendetegnet ved at indeholde den effektive kombination af rødt og grønt lys, som har en brugerdokumenteret positiv betydning for både arbejdsmiljø, kvalitet og sikkerhed.

”Vi bliver mindre trætte i øjnene – jeg føler mig mindre anstrengt.  Det er en stor forbedring for os og vores arbejdsmiljø er blevet meget bedre. Vi er især glade for kombinationen af det røde og grønne lys samtidig,” fortæller Ellenor Söderlund.

Chromaviso har udviklet det rød-grønne lyskoncept, som er baseret på mange års viden inden for belysning og samarbejde med læger og forskere i sundhedssektoren.

Dagslyssimulering giver energi mellem operationer
Når operationen er forbi, skiftes lyset nemt til et kraftigt hvidt lys og rengøringen går i gang, efterfulgt af klargøring til næste operation.

”Det kraftige hvide lys er rigtig godt og giver energi. Vi skal huske at bruge den om vinteren, hvor vi har brug for lyset,” fortæller Ellenor Söderlund.
Da Ergonomisk Lys blev installeret Södersjukhuset gav Chromaviso både det tekniske og kliniske personale en instruktion i at bruge lyset, samt i lysets betydning for personalets arbejde og trivsel.
Lysindstillinger

Belysningen er skræddersyet til brugernes behov på hver stue, og indeholder skærddersyede lysindstillinger til før, under og efter procedure.

Lyset betjenes via Chromaviso specialdesignede betjeningspanel som betyder, at det rette lys altid kun er et tryk væk.

Et udsnit af lysindstillingerne på  Söndersjukhuset:

  • Vitt ljus till städning/ dagljus
  • Varmt vitt till patient in/ yt
  • TEP, Gynekologisk Skopi
  • Coloskopi
  • Endoskopi

Derudover kan lyset skrues op og ned.