Menu

Endoskopi

Den første endoskopistue, der fik installeret Ergonomisk Lys, var Endoskopiafsnittet på Bispebjerg Hospital. Her bliver alt arbejde fulgt på computer-, røntgen- og TV-skærme – og derfor var genskæret i skærmene ekstra generende. Tidligere blev lyset dæmpet og arbejdet udført i halvmørke, hvilket både begrænsede trivsel og produktivitet. Ud fra ønsket om at forbedre arbejdsbetingelserne tog overlæge Søren Meisner initiativ til at få installeret Ergonomisk Lys.

Der er installeret Ergonomisk Lys på en række endoskopistuer i både Danmark og det øvrige Skandinavien

Løsningen gør en markant forskel både for personalet og for patienten, der typisk er ved fuld bevidsthed på endoskopistuen. Efterfølgende er der installeret Ergonomisk Lys på en række endoskopistuer i Danmark og det øvrige Skandinavien.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også