Menu

Hospitaler

Chroma Zenit er baseret på en unik platform af erfaring og viden inden for intensiv og rehabilitering. Chromaviso har siden 2013 arbejdet sammen med forskere, læger, sygeplejersker og arkitekter om at skabe et Døgnrytmelys som understøtter det komplekse hospitalsmiljø. Her er det afgørende, at døgnrytmelyset er helhedsorienteret  og forener hensyn til både patienter og personale. Det gør Chroma Zenit, og effekten af vores lysprotokol er dokumenteret i bl.a.

  • Peer reviewed proof dokumentation: Effekten på patienter – Klinisk studie Apopleksienheden, Rigshospitalet Glostrup (2013-17)
  • Klinisk dokumentation: Effekten på personale – Pilotstudie Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital (2013-18)
  • Best practise dokumentation fra +50 hospitaler i hele Skandinavien siden 2013
  • Udviklingsprojekt finansieret af Markedsmodningsfonden med Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital

Chroma Zenit anbefales af læger og forskere som en non-farmakologisk intervention – en aktiv del af behandlingen.

Chroma Zenit er baseret på en unik platform af erfaring og viden inden for intensiv og rehabilitering.

Chroma Zenit gør en forskel på flere forskellige specialer – lige fra opvågning, intensiv, rehabilitering osv. Læs mere om udvalgte specialer herunder, eller tag fat i os, hvis du ønsker viden om et bestemt speciale. Vi tilbyder ofte en rundvisning på de hospitaler vi har implementeret lys, så du kan høre brugernes erfaringer inden for samme speciale som dig – og du kan opleve lysets effekt med dine egne øjne.

Læs mere om de kliniske studier og praksis evidens som dokumenterer effekten af Chroma Zenit.

Neurokirurgisk intensiv

Patienter på Neurokirurgisk Intensiv er udsatte og kræver særlig nænsom pleje. Når patienterne kommer til bevidsthed, ved de typisk ikke, hvor de befinder sig. De er konfuse, kan ikke orientere sig – og deres døgnrytme er ofte forstyrret. Chroma Zenit Døgnrytmelys har en umiddelbar mærkbar effekt på både patienter og personale – og påvirker patientens søvnmønster i positiv retning. En patient, der får sin nattesøvn, er bedre udhvilet – og dermed mindre konfus og således parat til tidlig rehabilitering.

Neurointensivt Afsnit NIA på Aarhus Universitetshospital var de første til at gøre brug af Chroma Zenit, og de har gennem flere kliniske studier dokumenteret effekten på både patienter og personale.

Neuro Rehabilitering

På Neuro Rehabiliteringsafdelinger kommer patienterne direkte fra Neuro Intensiv og er fortsat meget udsatte. Patienterne kan være motorisk urolige med traumer og risiko for at gå i delir. Derudover har patienterne ofte en forstyrret døgnrytme. Med Chroma Zenit Døgnrytmelys normaliseres patienternes døgnrytme, antallet af depressioner halveres og trætheden, som typisk er et meget stort problem reduceres signifikant. Det betyder, at patienterne hurtigere kommer i gang med genoptræning og videre i deres behandlingsforløb.

Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup har haft Chroma Zenit siden 2013 og har i et Phd. studie dokumenteret effekten af lyset på patienter – et studie som er blevet internationalt anerkendt. Derudover har også bl.a. Hammel Neurocenter Chroma Zenit Døgnrytmelys.

Almen Intensiv

På almen intensiv afdeling er patienterne fortsat i deres mest akutte og kritiske fase af deres sygdom – og de har derfor brug for intensiv pleje og behandling. Uafbrudt søvn og stabil døgnrytme indvirker positivt på intensivpatienternes rehabilitering og trivsel. Chroma Zenit Døgnrytmelys bidrager til en naturlig døgnrytme for både patienter og personale.

Chroma Zenit Døgnrytmelys er aktivitetsbaseret og zoneopdelt, hvilket gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten. Samtidig er døgnrytmelyset udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af søvnhormonet melantonin.

Kardiologisk Intensiv

På Kardiologisk Intensiv afdeling ligger meget udsatte patienter med behov for højt specialiseret pleje og behandling. En del af patienterne er præget af intensiv delir i form af uklar bevidsthed, desorientering, svækket korttidshukommelse og ændret søvnrytme. For disse patienter er en stabil døgnrytme vigtig.

Chroma Zenit Døgnrytmelys er programmeret til at følge solens rytme gennem døgnet og er udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af søvnhormonet melantonin. Samtidig skåner døgnrytmelys også afdelingens medarbejdere i nattevagt mod de uhensigtsmæssige påvirkninger af traditionelt kunstigt lys samtidig med, at Chroma Zenit Døgnrytmelys giver optimalt arbejdslys til pleje og behandling af patienter og øvrige opgaver.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også