Menu

På intensiv-afsnittet i Thisted står den på solskin hele ugen

Ergonomisk Døgnrytmelys gør en mærkbar forskel for patienter og personale

Selv på en trist gråvejrsdag er der rigeligt med klart sollys på intensiv-afsnittet i Thisted, hvis man vel og mærke befinder sig på en af de fem sengestuer, der har installeret Ergonomisk Døgnrytmelys. Og spørger man personalet, falder svaret prompte – døgnrytmelyset gør en mærkbar forskel fordi det skaber bedre forhold for patienterne og øget medarbejdertrivsel.

Thisted Intensiv
Fra venstre ses Laila Stausholm, Jane Tovsig og Mai Fredsø, der alle arbejder som sygeplejersker på intensivafsnittet i Thisted.

Fleksibilitet og blød stemning
Midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond gjorde det muligt at få Ergonomisk Døgnrytmelys installeret på dele af intensivafsnittet i Thisted i egyndelsen af 2014. Lyset har så god effekt, at personalet drømmer om at få Ergonomisk Døgnrytmelys på den resterende afdeling til glæde for både patienter og medarbejdere.

For sygeplejerske Jane Tovsig opfylder Ergonomisk Døgnrytmelys et langvarigt ønske om mere fleksibelt og blødere lys – ”Døgnrytmelys er nemt at bruge og let at forstå – vi får god feedback på det bløde lys fra de patienter, der kan tale. Fleksibiliteten er en fordel. Hvis behovet er der, kan vi slå over på stemningslys – og vi kan skrue op og ned for styrken. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi også fik døgnrytmelys på kontoret især til om natten. På et tidspunkt gik vi med solbriller i nattevagten fordi lyset var alt for stærk. Nu har vi fået en justeringsknap, men det er ikke det samme som døgnrytmelyset.”

Stabil døgnrytme understøtter behandlingen
Behandling og pleje af intensiv-patienterne på afdelingen foregår i alle døgnets timer. Patienterne skal tilses flere gang hver nat og helst uden at blive forstyrret. Mennesket trives bedst med en stabil døgnrytme med dagslys om dagen og mørke om natten, så produktionen af det vigtige melatonin hormon ikke forstyrres. Melatonin er en antioxidant, der fremmes i mørke og hæmmes ved dagslys. For intensiv-patienter er en normal døgnrytme særlig vigtig for at behandlingen og plejen skal give de bedste resultater. Ergonomisk Døgnrytmelys er udviklet med et særligt natlys, der ikke forstyrrer.

Sygeplejerske Mai Fredsø fortæller: ”Jeg var på barsel, da døgnrytmelyset blev sat op og har ikke fået samme introduktion som mine kolleger. Men det tog ikke ret meget mere end 30 sekunder at forstå det. Noget af det bedste er overgangen fra nat til dag – og fra dag til nat. Om natten virker natspottet rigtig godt, når man lige skal ordne noget uden at forstyrre patienten. Effekten er tydelig, når man sammenligner med stue 5, hvor vi fortsat har det gamle lys”.

Thisted sygeplejesker
I følge sygeplejerske Jane Tovsig er Ergonomisk Døgnrytmelys nemt at bruge og let at forstå – og fleksibiliteten er en fordel. Mai Fredsø var på barsel, da afdelingen fik installeret døgnrytmelys, men det tog hende ikke mere end 30 sekunder at forstå det. Laila Stausholm er glad for, at Ergonomisk Døgnrytmelys giver mulighed for at tilpasse lyset til den enkelte patients behov.

Fordelagtigt for både patienter og personale
Afdelingssygeplejerske Mie Landbo Mulberg er en af de ihærdige sjæle, som har gjort en stor indsats for at få Ergonomisk Døgnrytmelys på intensiv-afsnittet i Thisted – ”Vi hørte om døgnrytmelyset helt tilbage i 2009 – og lige siden stod det på vores ønskeliste. Da afdelingen skulle renoveres, sendte vi en række ansøgninger ud til forskellige fonde – og det endte med at give pote. Vores ønske om at få Ergonomisk Døgnrytmelys udspringer af behovet for skabe en afbalanceret døgnrytme og større ro for vores intensiv-patienter. Samtidig får personalet et bedre arbejdsmiljø”.

Sygeplejerske Laila Stausholm er en af de medarbejdere, som oplever en øget trivsel med det nye lys – ”Døgnrytmelys er fantastisk behageligt at arbejde i. Jeg er specielt glad for den varme farve – og at vi har mulighed for at tilpasse lyset til den enkelte patients behov. Lyset skaber en særlig stemning på afdelingen – når vi sidder og giver rapport om morgenen, kan vi se, hvordan solen står op på stuerne”.

Ergonomisk Døgnrytmelys
Ergonomisk Døgnrytmelys bidrager til en naturlig døgnrytme for personale og patienter på afdelinger med aktivitet døgnet rundt. Ergonomisk Døgnrytmelys er aktivitetsbaseret og zoneopdelt, hvilket gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten. Ergonomisk Døgnrytmelys følger solens rytme gennem døgnet og er udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af søvnhormonet melantonin.

Det bedste for mennesker er, at opholde sig udenfor i det rigtige dagslys. Det næstbedste er, at få menneskeskabt lys, der følger solens rytme med stærkest lys midt på dagen og mørke om natten. Aktuelt bliver effekten af Ergonomisk Døgnrytmelys dokumenteret gennem klinisk forskning på Aarhus Universitetshospital og på Glostup Hospital.

Thisted lys serie
Oppefra ses Døgnrytmelys, Natlys og Natspot. I følge afdelingssygeplejerske Mie Landbo Mulberg udspringer afdelingens ønske om at få Ergonomisk Døgnrytmelys af behovet for at skabe en afbalanceret døgnrytme og større ro for intensiv patienterne.

Ergonomisk Døgnrytmelys
Ergonomisk Døgnrytmelys bidrager til en naturlig døgnrytme for personale og patienter på afdelinger med aktivitet døgnet rundt. Ergonomisk Døgnrytmelys er aktivitetsbaseret og zoneopdelt, hvilket gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten. Ergonomisk Døgnrytmelys følger solens rytme gennem døgnet og er udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af søvnhormonet melantonin. Det bedste for mennesker er, at opholde sig udenfor i det rigtige dagslys. Det næstbedste er, at få menneskeskabt lys, der følger solens rytme med stærkest lys midt på dagen og mørke om natten. Aktuelt bliver effekten af Ergonomisk Døgnrytmelys dokumenteret gennem klinisk forskning på Aarhus Universitetshospital og på Glostup Hospital.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder