Skip to content
Overlæge Jesper Durup
Ane Eskildsenjuni 26, 20146 mins læsetid

Ergonomisk Lys blev til ud fra ambitionen om at gøre det bedre

Ergonomisk Lys er eksempel på brugerdreven innovation – opstået ud fra ønsket om forbedrede lysforhold på operationsstuerne. Overlæge Jesper Durup er manden, der udviklede ideen – og holdt fast i den hele vejen frem til, at Ergonomisk Lys blev sat i produktion og fik kommerciel succes. Uden stædig insisteren, målrettet handling og risikovillige, visionære samarbejdspartnere i det private erhvervsliv var ideen, ifølge Jesper Durup, aldrig blevet realiseret. Han er overbevist om, at der findes et hav af lignende potentialer til funktionel optimering. Vejen frem er tværfaglig tænkning, nysgerrighed og øget kommunikation.

Brugerdreven optimering

— Her i hospitalsmiljøet er vi ikke i kontakt med hinanden på tværs af specialerne. De kan gå og rode med noget genialt et par etager under mig – og jeg kommer aldrig på sporet af det, indleder Jesper Durup, og fortsætter:

— Det fagopdelte miljø gør det sværere at være innovativ og dynamisk. Betydningen af at kunne tage hurtige beslutninger kan ikke undervurderes. Her er vi svækket af det bureaukratiske system. Men det kan godt lade sig gøre med den fornødne handlekraft. Historien om Ergonomisk Lys beviser, at ideer, der tager udgangspunkt i brugeroptimering, er værd at forfølge. Ambitionen om at gøre det bedre, har været min drivkraft hele tiden. Hvorfor bare lade stå til? For vi havde jo virkelig et behov for at få bedre belysning på operationsstuerne, hvor vi tidligere stod i halvmørke hele dagen.

Løsningen lå lige for

— Det hele startede, da der skulle bygges ti nye stuer her på Odense Universitetshospital tilbage i 2004 – heraf var syv operationsstuer og to af disse var såkaldte højteknologiske stuer. Vi havde et ønske om at forbedre belysningen, men vi vidste ikke helt, hvor skulle vi tage fat. Lyset kunne både høre under el-entreprisen og det medico-tekniske udstyr. Vi vidste, at rammerne for det medico-tekniske udstyr kom forholdsvis sent ind i processen, så jeg kontaktede bygningskoordinatoren for at komme i dialog omkring lyset, mens projektet stadig var på tegnebordet. Der var en del modstand – det kunne bestemt ikke lade sig gøre! I samme periode var jeg på besøg hos lysproducenten Riegens her i Odense. Anledningen var en maskine med ultraviolet lys, der kunne fjerne bakterier – og samtidig fik jeg en rundvisning på fabrikken. Undervejs fik jeg øje på nogle farvede lysrør og fik fortalt, at de skulle bruges til at skabe forskellige stemninger i en tøjforretning i Tyskland. Her opstod ideen om at arbejde med farvet lys på operationsstuen. Løsningen lå så at sige lige for – den skulle bare gribes, fortæller Jesper Durup.

Optimal belysning for alle

— Gennem Riegens kom jeg i kontakt med Martin Professional, der har stor erfaring med belysning til teater- og musikscenen, fortsætter Jesper Durup.

— De indvilligede i at hjælpe med udviklingen af en prototype – og jeg fik input om farvernes lovmæssigheder fx hvilke farver, der har hvilke effekter, varme og kolde farver, komplementærfarver med videre. Den brugerdrevne innovation betød, at vi simpelthen prøvede os frem på stuen. Kontrasterne i billederne på vores skærme stod skarpere frem i grønt lys. Som modsætning hertil var det røde lys velegnet og behageligt for sygeplejerskerne på gulvet. Violet lys viste sig at være godt til gråtone skærmbilleder. Sådan afprøvede vi intensitet og farver. Der skulle være harmoni i rummet som helhed – og samtidig skulle alle sektorer tilgodeses. Ønsket var den optimale belysning for kirurgen, for anæstesilægen, for sygeplejerskerne på gulvet, for patienten og for rengøringen. Her kommer det ergonomiske ind. Du fungerer bedre i den rigtig belysning. Ergonomisk Lys er godt lys for alle. Fleksibiliteten er det fundamentale omdrejningspunkt, understreger han.

Laparoskopi-operation i ergonomisk lys fra Chromaviso

Visionære samarbejdspartnere

— Den første prototype fandt sin endelige form som resultat af et konstruktivt samarbejde med Riegens og Martin Professional. I første omgang var det Riegens, der var visionære og risikovillige. Direktøren Frank Skovsager turde satse og troede på, at ideen med Ergonomisk Lys kunne udvikle sig. Han skabte kontakten til Martin Gruppen – og begge virksomheder investerede tid og materialer til udviklingen. Udfordringen med at få arkitekter, medico-teknikere og koordinatorer til at acceptere vores initiativ tog jeg mig selv af, siger Jesper Durup smilende.

— Vi var i gang i en af de højteknologiske stuer, der havde været i EU-udbud. Der er to førende udbydere på markedet: Olympus og Karl Storz – og i vores tilfælde var det sidstnævnte, der kom med det mest fordelagtige tilbud. Derfor var det Karl Storz i Tyskland, der skulle vide, hvor fantastisk Ergonomisk Lys er. Så jeg tog ned og præsenterede ideen sammen med Frank Skovsager fra Riegens – og det endte med, at vi aftalte et formelt samarbejde med Karl Storz. Efterfølgende kom der en programmør op til Danmark og arbejdede på, at få softwaren til at spille sammen, så lyset kunne styres fra skærmen i det sterile område – og det lykkedes. Ergonomisk Lys kan ændres med et enkelt tryk fra operation til operation. Vi har en fleksibel forprogrammering, der er et simpelt brugervenligt system. Udgangspunktet er, at teknologien skal være der for at gøre tingene mere enkle og effektive, fastslår han.

Chromaviso på banen

— Med tiden er Ergonomisk Lys produktudviklet på flere fronter. Ergonomisk Lys findes i en række varianter alt efter om det benyttes til OP, billeddiagnostik eller endoskopi. Der findes også et selvstændigt bruger interfase til placering udenfor det sterile område. Ergonomisk Lys markedsføres og sælges i dag af Chromaviso, der har Riegens og Martin Professional som underleverandører. Da det stod klart, at ideen holdt, skulle Martin Professional vurdere om det var noget, de ville gå ind i. Efter en del overvejelser sprang de fra, fordi de ikke følte, at de havde erfaring nok med den medicinske verden. Men min kontaktperson i Martin Professional Anders Kryger troede så meget på ideen, at han sagde sit job op for at forfølge sagen. Sammen med Claus Puggaard startede han Chromaviso. I dag fungerer jeg fortrinsvis som rådgiver, men jeg er stadig engageret i at udbrede kendskabet til Ergonomisk Lys. Jeg kommunikerer med arkitekter, læger, sygeplejersker og forskere i ind- og udland, hospitalsledelser og medicoteknikere. Ergonomisk Lys er baseret på brugererfaringer – og det er et stærkt kort at have på hånden, forklarer Jesper Durup.

Hårde facts og bløde værdier

— Når jeg er ude og holde foredrag, fremhæver jeg både de hårde facts og de bløde værdier omkring Ergonomisk Lys. Det skaber optimale arbejdsforhold, øger detaljeringsgraden og kan tilpasses individuelt. Så snart jeg nævner trivsel på stuen og de ”demokratiske” fordele for samtlige funktioner – kan jeg se, at kvinderne køber ideen. Mændene er mere kritiske. De vil have hårde facts om optimeret billedkvalitet og muligheden for centralstyring fra det sterile område. Det bedste ville selvfølgelig være en klinisk bevisførelse for, at Ergonomisk Lys nedsætter risikoen for fejl i sammenligning med traditionel belysning, hvor der er skruet helt ned for lyset – men de tal har der ikke været mulighed for at indsamle endnu, siger Jesper Durup.

Kæmpestort potentiale

— Der er også den økonomiske vinkel med reduceret antal sygedage på grund af bedre trivsel på stuer med Ergonomisk Lys. Men her har vi heller ikke nogen tal at støtte os til. Det kræver et større statistisk materiale, som endnu ikke er indsamlet. Men det kommer – udbredelsen af Ergonomisk Lys er i fuld gang. Du finder det på mere end 50 stuer rundt om i landet samt flere steder i Sverige, på Færøerne og i Frankrig. Samtidig kommer flere og flere specialer i spil. Ergonomisk Lys er velegnet alle steder, hvor der arbejdes med skærme – og hvor der er zoneopdelte arbejdssituationer. Intensivafdelinger ville fx være et oplagt sted, hvor der kunne skabes bedre miljøer og fleksible løsninger. Men også øre-, næse,- hals og kæbekirurgi eller gynækologi. Potentialet er kæmpestort – og udviklingen er godt i gang. Men nu er det Chromaviso, der kører løbet – og de gør det godt. Det offentlige kunne godt lære lidt af det dynamiske og udviklingsorienterede – det afføder nye initiativer, og det har vi brug for, slutter Jesper Durup.

Overlæge Jesper Durup læner sig op ad hospitalsseng i et rum med ergonomisk lys

Overlæge Jesper Durup, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital er uddannet i 1989 fra OUH og har speciale i kirurgisk gastroenterologi og børnekirurgi med særlig interesse for laparoskopisk kirurgi og kirurgisk ultralyd.

RELATEREDE ARTIKLER