Menu

Udviklende patientmiljø med lys, lyd og info er på vej

01-10-2014

Lysvirksomheden Chromaviso, der er kendt for Ergonomisk Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys, har i samarbejde med tre partnere skabt et banebrydende koncept med udviklende patientmiljøer. CURAVIVO er udviklet til mennesker med særlige pleje- og stimuleringsbehov fx på intensivafdelinger, rehabiliteringsafdelinger, i ældreplejen og i psykiatrien mv.

De første CURAVIVO installationer er taget i brug med lovende resultater. CURAVIVO konceptet er oprindeligt udviklet i samarbejde med personalet på Neurokirurgisk Intensiv Afdeling NIA1 på Aarhus Universitetshospital og omfatter døgnrytmelys, lyd, infoskærme og visuel observation. Bag CURAVIVO, der betyder “levende pleje”, står foruden Chromaviso virksomhederne VisioSign, Solutors og SoundFocus. Det særlige ved CURAVIVO er, at systemet imødekommer patientens individuelle behov for særlig nænsom pleje og stimulering. Samtidig giver den unikke kombination af døgnrytmelys og funktionelt lys, støjmaskering og musikintervention, individuelle infoskærme og visuel observation mærkbare fordele for personalet og skaber nye muligheder for integreret pleje, træning og kommunikation.

Fleksibelt og diagnosebestemt
CURAVIVO er en del af et forskningsprojekt på Neurointensiv på Aarhus Universitetshospital og er ligeledes taget i brug på Enhed for Klinisk Apopleksiforskning, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. To svenske sygehuse i henholdsvis Karlstad og Hudiksvall er de næste, der står for tur. CURAVIVO konceptet er fleksibelt og kan tilpasses forskellige patientgrupper og diagnoser. I sommeren 2014 tog Plejecenter Lindehaven i Ballerup deres CURAVIVO stimuli-stue i brug. CURAVIVO stimulistuen er udviklet specielt til demente beboere og stimulerer sanserne med levende billeder og Ergonomisk Døgnrytmelys.

Integreret værktøj
“CURAVIVO er godt eksempel på innovativ tænkning, hvor fire virksomheder byder ind med hver deres kompetencer og får det integreret i en højteknologisk hybridløsning”, forklarer salgsdirektør Claus Puggaard fra Chromaviso og fortsætter: “CURAVIVO patientmiljøet er udviklet sammen med personalet og tager udgangspunkt i patienternes diagnoser. Chromaviso byder ind med Ergonomisk Døgnrytmelys, der understøtter patienternes behov for normalisering af døgnrytmen – og som ligeledes bidrager til en naturlig døgnrytme for personalet. Ergonomisk Døgnrytmelyser aktivitetsbaseret og zoneopdelt, hvilket gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten. Ved at kombinere Ergonomisk Døgnrytmelys med individuel information,lydafskærmning, musikterapi ogovervågning kan vi tilbyde et banebrydende integreret værktøj som CURAVIVO”, slutter Claus Puggaard.

Chromaviso virksomhedsprofil
Chromaviso er en vidensbaseret virksomhed med speciale i unikke lyskoncepter til sundhedssektoren. Vores innovation har stærkt afsæt i forskning og know-how på området og sker i tæt samarbejde med brugerne og forskningsmiljøet. Med mange hundrede installationer på skandinaviske hospitaler er både Ergonomisk Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys i dag anerkendte belysningsstandarder.