Menu

Praksis evidens – Ergonomisk Døgnrytmelys på Lokalcenter Sønderskovhus

Lokalcenter Sønderskovhus har installeret Ergonomisk Døgnrytmelys i 12 plejeboliger, spisestue, dagligstue og flere aktivitetsrum. Lyset er et velfærdsteknologisk koncept som har til formål at optimere de fysiologiske, visuelle, psykologiske og terapeutiske forhold for borgere og personale

Undersøgelse
Chromaviso har i april 2016 gennemført en brugerundersøgelse blandt det personale, som arbejder på fast basis i døgnrytmelyset på Lokalcenter Sønderskovhus.

13 personaler har svaret på spørgsmål om deres oplevelse af og tilfredshed med lyskonceptet.

Resultaterne af undersøgelsen viser i store træk:

  • Personalet er meget tilfredse og vil gerne anbefale til andre. Af effekt nævnes mindre træthed, mere energi, mere ro og mindre ør i hovedet.
  • De forskellige lysindstillinger giver stor værdi. Indstillingerne anvendes af alle personalerne ofte til at berolige og skabe tryghed.
  • Positiv effekt på borgerne. Personalet oplever en effekt på borgerne if. mindre aggression, mindre nattevandring, bedre søvn, bedre appetit og mere energi.
  • Brugervenlig betjening – i alle rum. Personalet vurderer, at betjeningen er nem at bruge, og at det er vigtigt, at lyset kan betjenes fra alle rum.
  • Natlyset vurderes positivt. Nattevagterne ser godt i natlyset, de kan læse og skrive og at det er behageligt at opholde sig i, samt at det skaber tryghed og beroligelse samt mere sagte tale. 2 ud af 3 oplever, at det er nemmere at falde i søvn efter endt nattevagt.


Få overblik over undersøgelsens resultater her.

Er du interesseret i at vide mere, er du meget velkommen til at sende os en mail på ase@chromaviso.com