Menu

Lunds nye hybridstue skaber rammen for fremtidens fleksibilitet

29-11-2011

Den nye hybridstue på Skånes Universitetssjukhus i Lund er et rigtigt godt eksempel på hospitalsverdenens multidisciplinære fremtid.

Den 90 m2 store high-tech stue er indrettet efter alle kunstens regler med udstyr af bedste kvalitet. Koordinator Lars Ferhm betegner stuen som en inspirerende arbejdsplads – og han er vældig stolt over de patientfordele, der udspringer af hybridstuens høje tekniske niveau.

Hybridstuen i Lund favner flere kirurgisk discipliner i et og samme rum. Her kan foretages åben kirurgi og kateter indgreb hver for sig eller i kombination. Traume kirurgi, børne kirurgi, hjerte/kar kirurgi og thorax kirurgi – og på sigt endnu flere discipliner. ”Den medicinske udvikling har banet vejen for hybridtankegangen, hvor flere operationstyper kombineres. De kirurgiske faggrupper arbejder sammen på tværs til fordel for patienten”, fortæller anæstesisygeplejer Lars Ferhm, der siden 1. juni i år har fungeret som koordinator for hybridsstuen.
Lars Ferhm

Indbygget fleksibilitet
”Eksempelvis kan en patient, der har været udsat for et trafikuheld, med fordel opereres på hybridstuen”, forklarer Lars Ferhm og fortsætter: ”Normalt vil man stoppe de indre blødninger på radiologisk afdeling – og herefter transportere patienten til operationsstuen for at behandle øvrige skader. Nu klarer vi alle indgreb et sted og undgår risikofyldt transport. Det samme gør sig gældende, hvis der fx opstår komplikationer under et kirurgisk indgreb med kateterteknik. Med stuens indbyggede fleksibilitet kan vi lynhurtigt gøre klar til åben kirurgi. Sagt med andre ord er hybridstuen både et højteknologisk røntgen laboratorium og en flerdimensioneret operationsstue”.

Grundigt forarbejde og højeste kvalitet
Hybridsalen er den første af sin slags i Lund. Den første operation fandt sted i juni måned i år – og ved udgangen af oktober er der foretaget ca. 25 større operationer. Sideløbende gennemføres et omfattende uddannelsesprogram for hybridsstuens kommende personale. ”I sagens natur vil der blive tilknyttet en meget stor personalegruppe til hybridstuen”, oplyser Lars Ferhm. ”Afdelingerne tager selv deres team med fra de faste afdelinger – og det stiller særlige krav til fleksibilitet og oplæring. Men stuen er fra begyndelsen grebet an fra en tværfaglig vinkel. Siden 2008 har der været nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra anæstesi, thorax, radiologisk, alm. kirurgisk, børnekirurgisk og medico teknisk afdeling. Forarbejdet har været grundigt – og udstyret er nøje udvalgt til at være ”state of the art”.

Lys og ventilation i særklasse
Hybridstuen fremstår imponerende med to flotte 56” skærme, to skulpturelle C røntgen buer, avanceret anæstesi udstyr og hjerte/lungemaskine. Lys og ventilation er et kapitel fo r sig selv. Det avancerede ventilationssystem skaber en næsten partikelfri og undertempereret klimazone i operationsområdet. Det opfylder de mest optimale hygiejnekrav og skaber gode forhold for både patient og personale. Lyset er ergonomisk og specielt tilpasset de mange funktioner på stuen. Det Ergonomiske Lys styres fra et panel på væggen med tolv forprogrammerede lysindstillinger. Der er et særligt patientlys og rengøringslys og ved åben kirurgi tilpasses rumbelysningen farvetemperaturen i de anvendte operationslamper. Er der tale om skærmkirurgi benyttes zoneinddelt farvet lys for at dæmpe refleksion i skærmen og skabe et optimalt arbejdsmiljø for alle arbejdsfunktioner på stuen.

Optimal patientbehandling
”Lyset på hybridstuen er noget helt særligt”, siger Lars Ferhm. ”Ergonomisk Lys er fleksibelt og kan tilpasses alle typer indgreb. Det er let at betjene – og de forskellige lyssætninger er til stor glæde for personalet. De synes, at der er behageligt at arbejde i, men selvfølgelig skal man lige vænne sig til alt det nye. Frem for alt er hybridstuen et fremskridt for patienten, der får den optimale behandling af et personale, der arbejder med udstyr, lys og ventilation af højeste tekniske kvalitet”, slutter Lars Ferhm.