Menu

Klinisk evidens: Døgnrytmelys reducerer depressive symptomer

Døgnrytmelys reducerer depressive symptomer hos apopleksipatienter indlagt til rehabilitering i mere end 2 uger

Omkring hver tredje patient får depression efter blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi). Dette har konsekvenser i form af nedsat daglig aktivitetsniveau og øget dødelighed.

Et dansk forskningsprojekt ved Apopleksienheden, Neurologisk Klinik har siden 2013 arbejdet med at undersøge, om døgnrytmelys har betydning for apopleksipatienter indlagt til rehabilitering.

”For hospitalsindlagte patienter kan det være en stor udfordring at fastholde en naturlig døgnrytme. Patienter indlagt til rehabilitering efter blodprop eller hjerneblødning er ofte immobile, og kommer ikke udenfor og får ikke det lys, som hjernen har brug for, for at opnå en stabil døgnrytme, forklarer læge, Anders West, Rigshospitalet Glostrup.

Studiet viser, at døgnrytmelyset modvirker eller effektivt behandler depression opstået i forbindelse med blodprop eller blødning i hjernen. Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet ved et rehabiliteringsforløb over to uger

Anders West, læge

Forskningsgruppen og driftsafdelingen fra Rigshospitalet Glostrup har i samarbejde med lyseksperter fra Chromaviso udviklet et døgnrytmelys, som er designet til at kunne opretholde den naturlige døgnrytme ved at efterligne solens naturlige lys over døgnet og dermed skabe den nødvendige sammensætning af lysskift og mørke i løbet af døgnet.

Læge Anders West har i et Ph.d. projekt undersøgt effekten af det naturlige døgnrytmelys på patienternes helbred på Apopleksienhedens afsnit for rehabilitering efter slagtilfælde. Projektet er det første studie internationalt, der måler effekten af døgnrytmelys på indlagte apopleksipatienter. Det er et randomiseret klinisk kontrolleret studie med i alt 90 inkluderede patienter, hvoraf halvdelen af patienterne blev behandlet i et afsnit med installeret døgnrytmelys, og den anden halvdel, kontrolgruppen, var i et afsnit med standard belysning.

døgnrytmeflow

De første resultater

Effekten af døgnrytmelyset er undersøgt i forhold til en række parametre, herunder søvn, døgnrytmemarkører, kognitive evner, angst og depression. De første resultater er netop blevet offentliggjort på ”International Stroke Conference” i Houston, Texas. Her blev fremlagt, at patienter der lå på afsnittet med døgnrytmelys, ved udskrivelsen havde signifikant færre depressive symptomer end patienterne fra kontrolafsnittet. Patienterne fik målt depressionsgrad ved indlæggelsen, samt ved udskrivelse efter minimum 2 ugers indlæggelse. Hamilton Rating Scale for Depression og The Major Depression Inventory scale blev benyttet.

Glostrup døgnrytmelys
Glostrup døgnrytmelys

Døgnrytmelysets effekt på patienternes søvn og træthed samt de døgnrytmeafhængige signalstoffer, vil blive offentliggjort på ”European Stroke Organisation Conference” til maj i år.

”Studiet viser, at døgnrytmelyset modvirker eller effektivt behandler depression opstået i forbindelse med blodprop eller blødning i hjernen. Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet ved et rehabiliteringsforløb over to uger,” forklarer Anders West.

Vi har i samarbejde med Chromaviso udviklet en lysprotokol, der er tilpasset patienterne. Lysprotokollen angiver det nøjagtige samspil mellem farvetemperatur, styrke, timing og varighed af lyset i løbet af døgnet

Anders West, læge

Det rette døgnrytmedesign

For at opretholde døgnrytmen er det nødvendigt at få stimulation af lys – især det blå spektrum om dagen, men det er ligeså vigtigt at undgå lys stimulation om natten, hvilket kan være en udfordring på et hospital. Derfor er det stimulerende blå lys fjernet fra aften/nat lyset, så både patienternes behov for det nødvendige lysspektrum er forenet med personalets behov for at kunne se og dermed kunne løse de forskellige arbejdsopgaver i løbet af døgnet. Det kræver en særlig teknologi og indgående viden at forene disse behov i et sammenhængende og effektivt døgnrytmedesign.

”Vi har i samarbejde med Chromaviso udviklet en lysprotokol, der er tilpasset patienterne. Lysprotokollen angiver det nøjagtige samspil mellem farvetemperatur, styrke, timing og varighed af lyset i løbet af døgnet,” forklarer Anders West.

Fakta om projektet

Rigshospitalet Glostrup og Aarhus Universitetshospital gik i 2013 sammen med virksomheden Chromaviso om at udvikle og dokumentere et forskningsbaseret døgnrytmelys. Det er et tværfagligt, offentligt-privat samarbejde med støtte fra Markedsmodningsfonden.

Om døgnrytmelyset

Lysløsningen i forskningsprojektet hedder Ergonomisk Døgnrytmelys og er udviklet af den danske sundhedsteknologiske virksomhed Chromaviso i samarbejde med forskere og det kliniske personale på Rigshospitalet Glostrup og Aarhus Universitetshospital. Det er baseret på en kombination af indsigt i den kliniske hverdag, viden om lysets påvirkning på mennesker og kompetencer inden for døgnrytmeprodukter og teknologi.

Døgnrytmelyset indeholder en lysprotokol, som skaber den naturlige og faste rytme mellem lys og mørke i løbet af døgnet for at sikre en sundhedsfremmende fysiologiske effekt, den stabile døgnrytme og rette balance mellem søvn og vågenhed. Derudover indeholder døgnrytmelyset situationsbestemte lysindstillinger til forskellige aktiviteter og behov. Et blåtfrit natlys gør, at alle kan færdes sikkert og løse forskellige opgaver, uden at døgnrytmen påvirkes negativt.

Om forskningen på Rigshospitalet Glostrup

Forskningsprojektet undersøger effekten af døgnrytmelyset på rehabiliteringspatienter på Apopleksienheden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup i forhold til:

  • Depression
  • Søvn
  • Døgnrytmemarkører
  • Kognitive evner

Det er et klinisk studie med 90 patienter med både intervention og kontrol.  Resultaterne offentliggøres løbende i 2017 som et Ph.d. projekt af læge Anders West. Første resultat udkom på International Stroke Conference, i Houston, Texas, som viser en signifikant effekt i forhold til at reducere depression.

Partnere:

Chromaviso (Industri), Adm. dir. Anders Kryger

Driftsafdelingen, Glostrup Hospital (Drift), Centerchef Morten Christiansson

Enhed for klinisk Apopleksiforskning, Neurologisk afd. Glostrup Hospital (Klinik),
Klinisk forskningslektor, overlæge dr. med Helle K. Iversen

Øvrige samarbejdspartnere:

Dansk Center for Søvnmedicin (Region Hovedstaden), Professor, overlæge dr. med. Poul Jennum

Klinisk Biokemisk Afd. (Region Hovedstaden), Overlæge Ph.d. Henriette Sennels

Radiologisk Afd. (Region Hovedstaden), Overlæge Frauke Wolfram

Øjenafdelingen (Region Hovedstaden), Senior Forsker Ph.d. Birgit Sander

Fysio- og Ergoterapiafdelingen (Region Hovedstaden), Nora Holmegaard Beckman

Støtte:

Markedsmodningsfonden

Region Hovedstaden

Alle ovenstående afdelinger fra Rigshospitalet.

Se TV2 indslag om forkskningsprojektet

Læs artikel om forskningsprojektet fra
Videnskab.dk