Menu

Det fleksible højteknologiske hospital anno 2019

07-12-2009

Ambitionerne er høje – også på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne fortæller om visionerne for Det nye universitetshospital i Skejby, der tages i brug om ti år.

JensSonne1”En arbejdsplads for 10.000 mennesker, der rummer 13.000 rum fordelt på godt 240.000 m2 er en mundfuld. Endvidere er der tale om et miljø, hvor den teknologiske udvikling går stærkt”, understreger Jens Sonne, og han fortsætter: ”Vi planlægger et hospital, der skal tages i brug om ti år – og skal fungere i 40 år. Vi kan ikke spå om fremtiden, men vi er forpligtet til at indhente den viden, der eksisterer. Derfor samler vi den erfaring, vi allerede har – og søger inspiration ude i verden fx gennem internationale undersøgelser og besøg på hospitaler verden over. Det er en spændende opgave, at bidrage til skabelsen af Det nye Universitetshospital Skejby. Vi er i gang med projekteringen. Her spiller arbejdsmiljø en vigtig rolle. Målet er blandt andet, at skabe gode fysiske rammer til at sikre en høj patientsikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Vi skal anvende personaleressourcerne rigtigt gennem forbedrede arbejdsgange og skabelse af en moderne og attraktiv arbejdsplads. Sagt med andre ord, skal der være et godt arbejdsmiljø – og for at sikre dette, tager vi udgangspunkt i processer og arbejdsopgaver”.

Målet er et godt arbejdsmiljø
”Arbejdsmiljø er alt det, der påvirker os, når vi arbejder. Selve ordet er med til at definere, at vi er her for at arbejde”, understreger Jens Sonne. ”Vi deler arbejdsmiljøet op i forskellige områder – det psykiske, det kemiske, det biologiske, det fysiske og det ergonomiske. Det mest håndgribelige er lettest at gå til fx adgangsveje, lysforhold og støj. Det er sværere at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Et udtryk som trivsel vil jeg helst helt undgå at benytte fordi det handler om hvordan vi har det med hinanden – og den opgave, vi har sagt ja til at løse. Her er psykisk arbejdsmiljø mere dækkende. Derfor er mit mål med Det nye Universitetshospital Skejby at være med til, at sikre fysiske rammer, der kan understøtte et godt arbejdsmiljø med udgangspunkt i de opgaver, der udføres”.

Indretning på tværs af faggrupper
”Gennem dialog med brugere fra regionen kortlægger vi processer og arbejdsopgaver i hver rumtype lige fra skyllerum, patientafsnit og sekretærkontorer til  operationsstue og undersøgelsesrum mv. Vores ledetråd er, at skabe en fleksibel indretning på tværs af de faglige fællesskaber”, forklarer Jens Sonne. ”Der vil være standardrum, som kan benyttes af mange faggrupper – og unikrum, der er specialiseret.  Frem for alt går vi efter fleksible løsninger med mulighed for at tage hensyn til individuelle behov. Jeg trækker på min mangeårige erfaring med arbejdsmiljø fra Århus Kommunehospital og mit netværk i Region Midtjylland, der traditionelt har stor erfaring med arbejdsmiljøarbejde”.

Teknologien anno 2019
”Vi tænker hele vejen rundt, når det gælder arbejdsmiljø på Det nye Universitetshospital Skejby – indeklima, adgangsveje, lysforhold, støjforhold, arbejdsstillinger, pladsforhold, bevægelsesmønstre i forhold til tunge løft, træk, skub og ensartede bevægelser. Alle typer brugere vil blive hørt – og her er rengøringen, serviceassistenten og portør lige så vigtige at komme i dialog med som lægen og sygeplejersken. Det er særlig interessant, når alle funktioner har deres gang i det samme lokale fx en operationsstue på 60 m2.  Her har vi parallelle forløb med hvert sit behov. Udstyret og de faste installationer skal defineres og placeres så fleksibelt som muligt. Udviklingen går den teknologiske vej – og derfor venter vi til sidste øjeblik med teknisk indkøb, men vores indretning skal være forberedt på, at teknologien i 2019 har taget et kvantespring – og derfor satser vi på fleksible løsninger”, pointerer Jens Sonne.

Fremtidens løsninger er fleksible
For et halvt år siden stødte jeg på Ergonomisk Lys, der netop er skabt ud fra ideen om fleksibel belysning til alle arbejdsfunktioner på samme tid. Jeg blev kontaktet af Lars Henriksen, der arbejder i medicoteknisk afd. på Skejby. Han gjorde mig opmærksom på Ergonomisk Lys, der for nylig var installeret på en endoskopistue. Ideen er oplagt, at anvende inden for andre fagområder, hvor der foregår flere ting på samme tid. Med Ergonomisk Lys undgår lægen genskær i skærmen, hjælperen har det optimale lys til at finde remedier frem, det sterile og ikke-sterile område adskilles – og til rengøringen er der udviklet et skarpt klart lys, der blandt andet gør det nemmere at se kanyler og derfor nedsætter angsten for stikke-skader. Det var overbevisende, at se Ergonomisk Lys i funktion – og jeg kunne straks se potentialet i forhold til den fleksibilitet, vi efterspørger til Det nye Skejby”.

Mere overskud til fremtidens patienter
”Ud over at være fleksibel, er fremtidens teknologi arbejdsbesparende – for vi kommer til at mangle hænder på alle niveauer – og især læger og sygeplejersker”, spår Jens Sonne. ”Der vil komme avancerede tekniske løsninger, der kompenserer for de manglende sundhedsfaglige personaler. Investeringen vil på nogle områder tjene sig selv hjem i sparet arbejdsløn. Nye teknologier ændrer kravene til arbejdsmiljøet. Til gengæld kan de give personalet mere tid og overskud til de menneskelige relationer. Forholdene for fremtidens patient vil være præget af mere plads, luft, lys og lettere adgang til faciliteter. Der er planlagt større patientstuer med plads til familien, og mere miljørigtige foranstaltninger fx en centraliseret emballageopsamling. Teknologien og logistikken skal sikre, at personalet kan koncentrere sig om deres fagområde til fordel for patienterne. På den anden side skal teknologien også sikre, at alle faggrupper får de mest ideelle forhold til at udføre deres arbejde. Det er jo det, vi er her for, slutter Jens Sonne.”