Menu

Konceptet bag Ergonomisk Lys

Konceptet Ergonomisk Lys bygger på viden om visuelle, fysiske og psykologiske forhold anvendt til at skabe optimale lysforhold i forskellige arbejdssituationer, hvor der benyttes skærme – og til at understøtte samtidige procedurer. Ergonomisk Lys gør det muligt, at dele rummet op i farvede og hvide lyszoner med hver sin funktionelle egenskab for at skabe det mest produktive arbejdsmiljø for alle.

Procedure ved forberedelse af patient og ved Endoskopi

På det første billede ses Ergonomisk Lys anvendt ved forberedelse (patient ind og ud).

På det andet billede ses Ergonomisk Lys anvendt ved Endoskopi procedure.

Stor fleksibilitet og bred anvendelse

Ergonomisk Lys har stor fleksibilitet og anvendes bredt inden for OP, endoskopi, billeddiagnostik, fødestuer og andre områder. På operationsstuen opnår kirurg, anæstesilæge og røngtenlæge samt det assisterende personale en minimering af genskæret fra skærmene og et forbedret skærmbillede med hensyn til dybde og kontraster. De forskellige arbejdsfunktioner er markeret med lyszoner, der understøtter udførelsen af arbejdsopgaverne. Øjenbelastningen minimeres – og til sammen opnår hele personalet forbedrede arbejdsforhold. I beskriverrum programmeres lyset, så genskæret fra skærmene minimeres – og på fødestuen har Ergonomisk Lys seks lysindstillinger, der understøtter de forskellige fødselsfaser.

Ergonomisk Lys anvendt ved OP procedure 1 og 2

På det første billede ses Ergonomisk Lys anvendt ved OP procedure 1.

På det andet billede ses Ergonomisk Lys anvendt ved OP procedure 2.

Ergonomisk Lys til differentierede lysbehov

Ergonomisk Lys er forprogrammeret i zoner, der er individuelt tilpasset den specifikke stue med udgangspunkt i de fysiske rammer samt placeringen af personalet i de forskellige arbejdssituationer. Ergonomisk Lys kan forprogrammeres til alle tænkelige arbejdsopgaver på stuen såsom rengøring, forberedelse og patienthåndtering samt de forskellige procedurer. Ergonomisk Lys kan med fordel installeres på alle stuer, hvor der benyttes skærme – eller hvor der er differentierede lysbehov i forhold til arbejdsopgaver og anvendelse af rummet. Ergonomisk Lys kan både programmeres til normalt hvidt lys og farvet lys – og derfor behøver man ikke andet loftsbelysning.

Ergonomisk Lys anvendt ved Røntgen procedure 1 og 2

På det første billede ses Ergonomisk Lys anvendt ved Røntgen procedure 1.

På det andet billede ses Ergonomisk Lys anvendt ved Røntgen procedure 2.

Enkel betjening og anvendelse

Lysarmaturerne med Ergonomisk Lys er altid loftsophængt og installeres derfor direkte på loftet eller som en indbygget loftsløsning. Ergonomisk Lys placeres i henhold til optimal lysdistribution i lokalet med fokus på brugernes behov. Ergonomisk Lys betjenes fra et vægpanel, der er placeret hensigtsmæssig i forhold til betjening af det øvrige elektroniske udstyr. Det er også muligt, at betjene lyset fra en touch skærm i det sterile felt – såfremt stuen er indrettet med særlige high-tech systemer.Ergonomisk Lys kan uden problemer genprogrammeres, hvis der på et tidspunkt skal laves opgaver på stuen, som kræver en anden lysopsætning.De loftsophængte armaturer med Ergonomisk Lys kræver ingen separat rengøring. Det specialtudviklede betjeningspanel er designet til brug i sterile rum og er let at rengøre. Ergonomisk Lys er opgraderet med LED og den nyeste teknologi – og er et fremtidssikret og fleksibelt produkt, der kan omprogrammeres og tilpasses nye forhold.

Ergonomisk Lys gør det muligt, at dele rummet op i farvede og hvide lyszoner med hver sin funktionelle egenskab for at skabe det mest produktive arbejdsmiljø for alle.

Fordele ved Ergonomisk Lys

 • Optimerer billedkvaliteten på skærmen
 • Modvirker reflektion og øger detaljeringsgraden
 • Skaber mindre træthed og større trivsel
 • Giver bedre overblik og øget præcision
 • Mindsker tendensen til hovedpine
 • Forbedrer arbejdsmiljøet
 • Skærper sikkerheden for både patienter og personale
 • Er driftsikker og hygiejnisk
 • Brugervenligt og funktionelt design
 • Kan forprogrammeres og tilpasses individuelt
 • Kan centralstyres fra det sterile område
 • Er opgraderet til LED
Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også