Menu

FAQ

Fakta omkring Ergonomisk Lys


Hvad er Ergonomisk Lys?

Ergonomisk Lys er zoneopdelt farvet lys, der optimerer arbejdsmiljøet for samtlige arbejdsfunktioner på stuen. Kirurg, anæstesilæge og røngtenlæge samt det assisterende personale opnår en minimering af genskæret fra skærmene og et forbedret skærmbillede med hensyn til dybde og kontraster. Øjenbelastningen minimeres – og til sammen opnår hele personalet forbedrede arbejdsforhold.

Hvordan virker Ergonomisk Lys?

Ergonomisk Lys er forprogrammeret i zoner, der er individuelt tilpasset den specifikke stue med udgangspunkt i de fysiske rammer samt placeringen af personalet i de forskellige arbejdssituationer. Ergonomisk Lys kan forprogrammeres til alle tænkelige arbejdsopgaver på stuen såsom rengøring, forberedelse og patienthåndtering samt de forskellige operationsprocedurer.

Hvor kan man installere Ergonomisk Lys?

Ergonomisk Lys kan med fordel installeres på alle stuer, hvor der benyttes skærme – og hvor der blandt brugerne er differentierede lysbehov i forhold til arbejdsopgaver og anvendelse af rummet.

Behøver man anden loftsbelysning end Ergonomisk Lys?

Nej. Ergonomisk Lys kan både programmeres til normalt hvidt lys og farvet lys.

Hvor skal Ergonomisk Lys placeres?

Lysarmaturerne med Ergonomisk Lys er altid loftsophængt og installeres derfor direkte på loftet eller som en indbygget loftsløsning. Ergonomisk Lys placeres i henhold til optimal lysdistribution i lokalet med fokus på brugernes behov.

Hvordan tilpasses Ergonomisk Lys den enkelte stue?

Ergonomisk Lys forprogrammeres med udgangspunkt i vores erfaringer på området – og i samråd med brugerne i henhold til de specifikke arbejdsopgaver på stuen.

Hvordan betjener man Ergonomisk Lys?

Ergonomisk Lys betjenes fra et vægpanel, der er placeret hensigtsmæssig i forhold til betjening af det øvrige elektroniske udstyr. Det er også muligt, at betjene lyset fra en touch skærm i det sterile felt – såfremt stuen er indrettet med særlige high-tech systemer.

Er det nemt at betjene Ergonomisk Lys?

Ja, Ergonomisk Lys betjenes via et enkelt tryk på et betjeningspanel.

Hvad sker der, hvis stuen ændrer karakter?

Det er muligt, at genprogrammere Ergonomisk Lys, hvis der på et tidspunkt skal laves opgaver på stuen, der kræver en anden lysopsætning.

Hvad er proceduren i forbindelse med reparationer og kvalitetsgaranti?

Chromaviso, der udvikler, sælger og markedsfører Ergonomisk Lys, påtager sig alle reparationer inden for garantiperioden på et år. Chromaviso tilbyder en række forebyggende og vedligeholdende after sales service ydelser efter individuel aftale.

Hvad med hygiejnen?

De loftsophængte armaturer med Ergonomisk Lys kræver ingen separat rengøring. Det specialtudviklede betjeningspanel er designet til brug i sterile rum og er let at rengøre.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder