Menu

Randers vælger døgnrytmelys til at sikre søvn og sundhed

Randers Kommune prioriterer nu døgnrytmelys som en velfærdsteknologi, der bidrager til plejesektorens store udfordringer med urolig søvn, nattevandring, nattekald og manglende appetit.

Mellem 50-70 % af ældre og mennesker med demens lider af døgnrytme- og søvnforstyrrelser. Det har store konsekvenser, og den manglende søvn påvirker hukommelsen, de kognitive evner, energien til at udføre dagligdags gøremål samtidig med en øget risiko for faldulykker, depression og aggression.

I Randers Kommune tager man nu udfordringen op med en ny non-farmakologisk velfærdsteknologi i form af døgnrytmelys fra virksomheden Chromaviso. Døgnrytmelyset er et automatisk styret lys, som forandrer sig i en lang glidende bevægelse over hele døgnet som det naturlige lys udenfor. Formålet er, at skabe en god døgnrytme og ikke mindst god søvn hos både borgere og personale på nattevagt.

PlejeCenterLystrup20945

Fremtidens Plejehjem i Randers
I Randers Kommune bygger man det nye demensvenlige Fremtidens Plejehjem – et plejehjem med 60 boliger, fællesrum og kontorer fordelt på 4.725 kvm. Byggeriet skal stå klar i 2017, og kommunen har valgt døgnrytmelys overalt.

”Vi har mange steder problemer med ældre med demens, som ikke fornemmer dag og nat og derfor går uroligt rundt om natten. Det er en stor udfordring for den enkelte borger, som ikke får den vigtige søvn, for medborgerne som vækkes, og for vores personale som er i lav bemanding om natten,” forklarer Per Christensen, ældrechef i Randers Kommune.

Erfaringer og undersøgelser fra andre steder i landet, blandt andet fra Aarhus Universitetshospital (Leanne Langhorn), Rigshospitalet Glostrup (Anders West), Lokalcenter Sønderskovhus og DemensCentrum Aarhus viser en effekt i form af bla. bedre søvn, mere energi, en roligere nat med færre nattekald og øget tryghed samt forbedret appetit.

”Jeg har set og hørt om løsningen andre steder, blandt andet på intensivafdelinger, hvor døgnrytmelyset hjælper patienterne med at vende døgnet rigtig. De erfaringer andre har gjort, ser meget lovende ud, og derfor valgte vi også at prioritere døgnrytmelys,” fortæller Per Christensen.

lysflow

Stigning i interesse
Et afgørende parameter i døgnrytmeløsningen er, ifølge Chromaviso, natlyset. Chromavisos døgnrytmelys indeholder et specialudviklet ravgult natlys uden de blå bølgelængder, som påvirker kroppens døgnrytme og udskillelse af søvnhormonet melatonin.

”Vores døgnrytmelys er baseret på en klinisk valideret lysprotokol, som er udviklet i forskningsprojekter. Det betyder, at lyset er sammensat med den rette udvikling af intensitet, farvespektrum og timing i løbet af døgnet for at opnå den fysiologiske effekt,” forklarer direktør i Chromaviso, Claus Puggaard. Samtidig er en intuitiv og brugervenlig betjening og aktivitetsbaserede lysindstillinger til terapeutiske formål og sansestimuli med til at gøre døgnrytmelyset til en aktiv del af hverdagens behandling og arbejde. Fx beroligende lys til opkørte situationer.

”Vores døgnrytmelys er udviklet i tæt samarbejde med personalet og borgerne. Det er tilpasset den enkelte afdelings rytme og behov – og det betyder, at implementeringen foregår smidigt og lyset gør en forskel fra dag et – også for personalets trivsel.”

Chromaviso oplever en generel stigning i interesse i plejesektoren. Udover Fremtidens Plejehjem i Randers har flere andre plejehjem valgt løsningen inden for de seneste måneder, bl.a. også Møllevangens Plejehjem i Agerskov, Tønder kommune og Demensplejehjemmet Skovgården i Hadsund, Mariager kommune, som har valgt et stimulikoncept.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også