Menu

En højteknologisk løsning integreret med musikintervention på Hudiksvall sygehus

Patienter med individuelle behov for lys samt en personalegruppe med skiftende vagter og tilhørerende søvnproblemer betød, at intensivafdelingen på Hudiksvall Sygehus valgte Chromaviso Døgnrytmelys. En helhedsorienteret løsning, som skaber de optimale rammer for både behandling og arbejdsmiljø.

Hudiksvall Sjukhus fik i 2015 Døgnrytmelys på deres almene intensivafdeling – som det første sygehus i Sverige. Løsningen er Chromavisos klinisk dokumenterede Døgnrytmelys som er tilpasset afdelingens rytme samt patienternes diagnose og behov. En helhedsorienteret døgnrytmeløsning som forener hensyn til både patienter og personale med både lys og lyd.

Hudiksvall flow

Bedre søvn og mere energi
Løsningen er evidensbaseret i kliniske studier, følgestudier, brugerundersøgelser og i praksis på mere end 90 hospitaler. En brugerundersøgelse samt interviews på afdelingen på Hudiksvall Sjukhus viser, at døgnrytmelyset gør en stor forskel for både patienter og personale.

Det er særligt vigtigt for os, fordi vi arbejder i tre skift. Mange havde svært ved at falde i søvn efter en nattevagt. Da vi fik lyset mærkede personalet hurtigt, at de følte sig mere friske på jobbet og sov når de kom hjem.

Intensivchef Inga-Lill Bergsman

Samtidig oplever personalet, at døgnrytmelyset er behageligt at være og arbejde i og at det sikrer et optimalt lys døgnet rundt, hvilket er afgørende for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Helhedsorienteret løsning
Døgnrytmelyset stabiliserer døgnrytmen og øger fornemmelsen for tid og sted. Det følger det naturlige lys og udvikler sig i en langsom, glidende bevægelse hele døgnet – fra lyset starter blidt op om morgenen, til det kraftige dagslys midt på dagen til det varme, blåtfri natlys. Lyset indstilles ved hver sengeplads, ud fra den enkelte patients ønsker og udfordringer, samt personalets behov for lys til den individuelle
behandling. Desuden er lydmaskering og musikterapi integreret i løsningen således at der samlet set skabes et miljø med fokus på integritet, ro og privatliv – i en åben arkitektur.

Patienterne får mere ro
Døgnrytmeløsningen har haft en positiv indvirkning på patienternes søvn og trivsel.

De forskellige lysindstillinger er vigtige for patienten. Det sikrer det bedste miljø for, at patienterne kan sove godt

Sygeplejerske Pia Lago-Lengquist

Hendes kollega Kristina Löf supplerer: ”Natlyset er godt, når der skal ro på, og det hvide lys bruger vi, når vi fx skal tage en blodprøve. Lysindstillingerne er et vigtigt supplement til den generelle døgnrytmebelysning.” Udover søvn og ro viser brugerundersøgelsen, at personalet oplever en effekt på bl.a. patienternes risiko for at gå i delirium, depression og træthed. Det er resultater, som desuden er dokumenteret i internationale kliniske studier gennemført af Rigshospitalet, Harvard University og Aarhus Universitetshospital. Andre internationale studier har endvidere vist, at Døgnrytmelyset reducerer indlæggelsestiden og forbedrer patientens outcome.

Hudiksvall Sygehus

Overvågningsrum, sengepladser, enestuer og gange
Intensivafdelingen har Chromaviso Døgnrytmelys overalt. Lyset styres både ved hver sengeplads og centralt fra overvågningsrummet via et intuitivt betjeningsunivers. Når det er aften og patienterne skal sove slukker lyset ved patienterne, mens gange og overvågningsrum har et varmt, blåtfrit natlys, som ikke forstyrrer kroppens døgnrytme, men som giver personalet det nødvendige lys til arbejdet.

Hudiksvall Sygehus

Patient-orienterede lysindstillinger
Lysindstillingerne er udviklet i tæt dialog med personalet for at understøtte de forskellige situationer i løbet af døgnet. Om natten, når patienten ligger i mørke har personalet en række muligheder for at tænde lys, som forstyrrer patienterne mindst muligt. Fx en lille spot til simple behandlinger, eller et varmt, blåtfrit lys til beroligelse og tryghed. Der er koblet lydmaskering på for at skærme patienterne yderligere mod unødige forstyrrelser. Dvs. tændes for akutlyset sender højtalere støjmaskerende lyd ud, således at eventuel støj ikke forstyrrer de øvrige patienter.

Hudiksvall resultat

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også