Skip to content
Apopleksienheden, Neurologisk Klinik_researcharticle_hero
Ane Eskildsenmaj 26, 20182 mins læsetid

Klinisk evidens: Effekten af døgnrytmelys

Døgnrytmelys har en signifikant effekt hos apopleksipatienter indlagt til rehabilitering i mere end 2 uger

Omkring hver tredje patient får depression, lider af svær træthed og døgnrytmeforstyrrelser efter blødning i hjernen (apopleksi). Dette har konsekvenser i form af nedsat daglig aktivitetsniveau og øget dødelighed.

— For hospitalsindlagte patienter kan det være en stor udfordring at fastholde en naturlig døgnrytme. Patienter indlagt til rehabilitering efter blodprop eller hjerneblødning er ofte immobile, og kommer ikke udenfor og får ikke det lys, som hjernen har brug for, for at opnå en stabil døgnrytme, forklarer Anders West, læge på Rigshospitalet Glostrup.

Et dansk forskningsprojekt ved Apopleksienheden, Neurologisk Klinik har siden 2013 arbejdet med at undersøge, om døgnrytmelys har betydning for apopleksipatienter indlagt til rehabilitering.

Studiet viser, at døgnrytmelyset modvirker eller effektivt behandler depression opstået i forbindelse med blodprop eller blødning i hjernen. Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet ved et rehabiliteringsforløb over to uger.

—Anders West, læge , Ph.D.

Forskningsgruppen og driftsafdelingen fra Rigshospitalet Glostrup har i samarbejde med lyseksperter fra Chromaviso udviklet et døgnrytmelys, som er designet til at kunne opretholde den naturlige døgnrytme ved at efterligne solens naturlige lys over døgnet og dermed skabe den nødvendige sammensætning af lysskift og mørke i løbet af døgnet.

Metode

Læge Anders West har i et Ph.d. projekt undersøgt effekten af det naturlige døgnrytmelys på patienternes helbred på Apopleksienhedens afsnit for rehabilitering efter slagtilfælde. Projektet er det første studie internationalt, der måler effekten af døgnrytmelys på indlagte patienter.

Det er et randomiseret klinisk kontrolleret studie med i alt 90 inkluderede patienter, hvoraf halvdelen af patienterne blev behandlet i et afsnit med installeret døgnrytmelys, og den anden halvdel, kontrolgruppen, var i et afsnit med standard belysning. Metoder som Hamilton Rating Scale for Depression og The Major Depression Inventory scale, Epworth Sleepiness Scale, Multidimensional Fatigue Inventory questionnaire og Rested Statement and Visual Analog Scala for fatigue blev benyttet.

Resultater

Studiet viste en klinisk effekt med følgende resultater:

 • Reduceret depression – signifikans
 • Reduceret træthed – signifikans
 • Reduceret angst – signifikans
 • Forbedret døgnrytme if. markørerne kortisol og melatonin – signifikans
 • Forbedret wellbeing – signifikans

Resultaterne er offentliggjort i Anders West PhD. afhandling, på internationale konferencer samt peer-reviewed published i videnskabelige tidsskrifter som International Journal of Medical Science (2019) og Chronobiology International (2017).

Glostrup_flow_researcharticle_hero-1

Forskningen har hidtil ikke kunne forklare den træthed som apopleksipatienter oplever. Trætheden antages at skyldes hjerneskaden, og ikke kun nødvendigvis den dårlige søvn som størstedelen af patienterne oplever. Dette studie i døgnrytmelys er det første ikke-farmakologisk randomiseret studie med en kontrolgruppe, som viser en effekt af en ikke-medicinsk stimulation i forhold til træthed på apopleksipatienter.

— Vi har i samarbejde med Chromaviso udviklet en lysprotokol, der er tilpasset patienterne. Lysprotokollen angiver det nøjagtige samspil mellem farvetemperatur, styrke, timing og varighed af lyset i løbet af døgnet, fortæller han.

Publiceringer:

 • European Stroke Conference, Prag 2017
 • PhD afhandling: The effects of Naturalistic Lighting in stroke patients, Københavns Universitet 2018
 • Impact of Naturalistic light on hospitalized Stroke Patients in a Rehabilitation unit – Design and Measurement
 • The effects of Naturalistic light on melatonin and cortisol diurnal blood levels in Stroke patients during admission for Rehabilitation – a randomized controlled trial
 • The effects of Naturalistic light on Fatigue and Subjective sleep quality in Stroke patients during admission for Rehabilitation – a randomized controlled trial
 • The effects of Naturalistic light on Depression, Anxiety and Cognitive outcomes in Stroke patients during admission for Rehabilitation – a randomized controlled trial
  International Stroke Conference, Houston, USA 2017
 • Ravfarvede nætter gør patienter mindre deprimerede, Ugeskrift for Læger, 2018

RELATEREDE ARTIKLER