Skip to content
Kvinde sidder med barn på fødeafdeling i ergonomisk lys fra Chromaviso
Ane Eskildsendecember 2, 20144 mins læsetid

Ergonomisk Lys på fødestue på AUH får positiv respons

I forsommeren 2012 blev der installeret Ergonomisk Lys på fødestue 11 på Aarhus Universitetshospital – og senere også på fødestue 31. Forventningen var, at Ergonomisk Lys ville skabe et bedre arbejdsmiljø for personalet og et bedre fødselsmiljø for den fødende. I den mellemliggende periode har 23 jordemødre og 8 SOSU assistenter, der arbejder på fødestuerne med Ergonomisk Lys, deltaget i en evalueringsundersøgelse omkring lysets betydning. Resultatet er overbevisende og taler for, at Ergonomisk Lys synes at gøre en mærkbar forskel for både personalet og den fødende kvinde.

Initiativet med at få installeret Ergonomisk Lys på Aarhus Universitetshospital kom oprindeligt fra jordemoder Rikke Damkjær Maimburg, der havde set lyset i brug på intensivafdelingen. I dette tilfælde var der ikke langt fra tanke til handling – og i samarbejde med lysvirksomheden Chromaviso fik Rikke installeret Ergonomisk Lys på fødeafdelingens stue 11 og senere på endnu en fødestue. Rikke havde flere betragtninger om, hvorfor lyset kunne være interessant på fødestuen. En fødsel går gennem flere faser, hvor kvindens behov er forskellige. Der kan være perioder, hvor kvinden har brug for ro og hvile – og andre perioder, hvor hun har brug for at være aktiv og i bevægelse. Med Ergonomisk Lys kan man på fødestuen hurtigt tilpasse lyset til de forskellige behov. Når en fødende kvinde kommer ind på fødestuen midt om natten, kunne det være fordelagtigt at tilbyde et blødt og beroligende lys. Der findes enkelte studier, som viser, at det lysfølsomme hormon melatonin i samarbejde med oxytocin synes at producere et mere effektivt ve-arbejde.

Ergonomisk Lys tilpasset arbejdsprocesser og behov

Før installationen af Ergonomisk Lys på fødestue 11 blev personalets arbejdsprocesser samt behovene hos den fødende kvinde kortlagt. Resultatet af det arbejde blev en programmering af Ergonomisk Lys med seks forskellige lysindstillinger. Første lysindstilling er kraftigt hvidt lys til akutsituationer og rengøring. Den anden er arbejdslys til brug i arbejdszoner fx når barnet skal undersøges efter fødslen. Den tredje er varmt gyldent lys til at skabe en tryg hyggestemning på stuen. Fjerde lysindstilling er beroligende grønligt/gyldent lys til brug ved modtagelsen af den fødende kvinde og under fødslen. Femte lysindstilling er rødt lys til brug ved eventuel brug af ultralyd og den sidste lysindstilling er blødt rosa ammelys, der understøtter den første kontakt mellem mor og barn. Aftalen mellem Rikke Maimburg og Chromaviso var, at man ville tilpasse lysindstillingerne, når lyset havde været i brug gennem længere tid. Samtidig ville man høre personalet om deres erfaring med lyset. Evalueringen er nu færdig – og resultatet ser lovende ud.

Begejstring for effekten af Ergonomisk Lys

23 jordemødre og 8 SOSU assistenter, der alle har arbejdet på fødestuerne 11 og 31 med Ergonomisk Lys har gennem de seneste to år deltaget i en evaluering omkring lysets effekt. Samtlige 23 jordmødre på nær en enkelt oplever, at Ergonomisk Lys forbedrer arbejdsmiljøet på stuen. Blandt SOSU assistenterne er fem meget begejstrede for lyset, mens tre oplever at arbejdsmiljøet bliver forbedret i en vis grad. Ser man deltaljeret på resultaterne viser de, at det beroligende grøntlige/gyldne lys er mest populært blandt jordemødrene. Jordemødrene benyttede i undersøgelsesperioden sjældent akutlyset. Men som en af jordemødrene bemærker, er det kun positivt, at der ikke opstår akutsituationer under fødslerne. Til gengæld har afdelingens rengøringspersonale meldt tilbage, at de har nemmere ved at se blodstænk på fødestuen under rengøringen, når de benytter det skarpe ”akutlys”. Jordemødrene tænder og justerer selv for det Ergonomiske Lys på fødestuen, men også fædrene inddrages i brugen af lyset. Omkring halvdelen af jordemødrene benytter muligheden for at dæmpe lyset eller vælge en blødere lysindstilling, når barnet er født. Sytten af jordemødrene benytter zoneopdelt lyssætning med skarpere lys ved arbejdsbordet samtidig med, at den fødende har blød belysning. Seksten af jordemødrene justerer lyset inden der skal etableres amning.

Skejby fødeafdeling i forskellige nuancer af ergonomisk lys

Forbedring af arbejdsmiljø og fødsel

Personalet er begejstret for brugen af Ergonomisk Lys på fødestuen. Som jordemoder Marie Louise Knudsen bemærker: ”Lyset forbedrer ikke kun mit arbejdsmiljø, men også fødselsoplevelsen for kvinden. Lyset er med til at holde fokus på de naturlige processer i kroppen under fødslen. Understøtter det hormonelle i ve-arbejdet. Giver mening for den fødende og dennes partner ved at skabe en stemning og et rum med fokus på kroppens arbejde og det naturlige ve-arbejde. Forældrene er interesserede og overraskede over lysets funktioner og betydning i forhold til fødslens og veernes progression. Jeg er meget begejstret for det.”

Understøtter intimitet og velvære

Blandt de otte SOSU assistenter er det rosa ammelys det mest populære, dernæst kommer det beroligende grøntlige/ gyldne lys. Alle SOSU assistenter justerer lyset inden der skal etableres amning på stuen. Generelt er SOSU assistenterne begejstrede for det Ergonomiske Lys på fødestuen, og det kommer til udtryk i bemærkninger som: ”Det er rigtigt lys og dejligt, når der arbejdes – perfekt at kunne ændre belysningen efter hvad der sker”. ”Det giver intimitet og velvære og ”feel good” stemning”. ”Der burde være ”super” lys på alle fødestuerne – det er super at arbejde i”.

Udbredelsen af Ergonomisk Lys på fremtidens fødestuer

Rikke Damkjær Maimburg, der er MPH, Ph.d. og forskningsleder på Aarhus Universitetshospital, tog i sin tid initiativet til at få installeret Ergonomisk Lys på fødestue 11. Hvad er Rikkes bud på den fremtidige udbredelse af Ergonomisk Lys på fødestuerne – og hvad skal der til?

— Jeg ser gerne, at innovationshøjden øges i vores fødemiljøer, herunder at man tænker i bedre lyssætning, som det vi har lavet på stue 11 og stue 31, siger Rikke Damkjær Maimburg og slutter:

— Jeg kunne godt ønske mig, at det blev prioriteret, at Ergonomisk Lys var installeret på hele vores fødeafdeling- også i gangarealerne og i vagtstuen – for lyset er positivt for vores arbejdsmiljø. Fødeafdelingen er en akut afdeling, hvor vi arbejder effektivt døgnet rundt. Vi sætter ikke tempoet ned på fødeafdelingen i aften- og nattevagten, som det sker på mange andre sengeafdelinger. Det Ergonomiske Lys kan medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø for personalet – og et bedre og mere individuelt tilpasset fødselsmiljø for den fødende og hendes partner.

RELATEREDE ARTIKLER