Menu

Events

Chromaviso afholder løbende konferencer og oplæg om den nyeste forskning, viden og erfaringer indenfor Chroma zenit og Ergonomisk Lys.

Kommende events

Tilmeld dig til vores næste event

Tilmeld dig allerede i dag til et af vores events ved at sende en mail til ase@chromaviso.com

Albertslund sygehus

Konferencer om lys

Vi planlægger at afholde en række events i Danmark, Sverige og Norge i løbet af 2019 og 2020. Her vil vi bl.a. komme ind på følgende områder:

  • Nyeste forskning indenfor døgnrytmelys og hvilken effekt lyset har.
  • Nyeste viden og erfaringer fra vores +1800 installationer, heriblandt brugerundersøgelser og praksis evidens.
  • Lys på hospitaler og i demensplejen: hvordan griber man det an, hvad er udfordringerne og hvad kan lyset bidrage med?
  • Lys i psykiatrien: lyset bidrager til en bedre behandling, reducer tvang og forbedre arbejdsmiljøet for personale.

Vores events henvender sig både til arkitekter, rådgivere, personale i både pleje, psykiatrien og somatikken samt beslutningstagere. Vi tilpasser oplæggene ud fra de henvendelser eller ønsker vi får og den konkrete målgruppe.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder