Menu

Plejehjemmet Rosenvang har stor effekt af Døgnrytmelys

Fire svært ambulerende borgere. Sådan lød udfordringen på Plejehjemmet Rosenvang i Aarhus Kommune. Løsningen blev Døgnrytmelys fra Chromaviso – bevilget af SATS puljemidler.


Aarhus Kommune og Chromaviso har siden 2015 samarbejdet om at udvikle Døgnrytmelyset som et evidensbaseret, ikke-medicinsk alternativ til at reducere nogle af plejesektorens store udfordringer såsom ambulering, agitation, delir, fysisk og psykisk uro og dårlig søvn samt til at forbedre personalets arbejdsmiljø. Løsningen er netop blevet implementeret på endnu et plejehjem i kommunen, nemlig Plejehjemmet Rosenvang.

Vi havde udfordringer med vågne beboere om natten. Det var svært at få dem til at forstå, at det var nat og de skulle ind og sove – for det var jo lyst på gangen. I dag har vi stort set ingen ambuleringer. Sker det, at beboerne er vågne om natten, så har vi nemt ved at få dem ind i seng og falde til ro, fordi døgnrytmelyset sender et signal om nat

Karin Jørgensen, Forstander, Plejehjemmet Rosenvang

Falder hurtigere i søvn
Døgnrytmelyset følger det naturlige lys og understøtter døgnets gang med aktiviteter i løbet af dagen og de gode søvnvaner om aftenen og natten. Natlyset er blåtfrit og forstyrrer derfor ikke døgnrytmen, men skaber tryghed for beboere og personale.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

Aften- og nattevagterne glædede sig til natlyset. Og efter to måneder oplever de fleste en positiv effekt. De falder hurtigere i søvn, og flere har ikke søvnproblemer længere. De siger, at de slapper af på en anden måde i lyset og kan nemmere falde til ro når de kommer hjem

Britt Madsen, Velfærdsteknologisk vejleder, Plejehjemmet Rosenvang

Vi har meget mere energi
Flere forskningsprojekter på tværs af plejen, hospitaler og psykiatrien har bidraget til udviklingen og dokumenteret effekten af Chromavisos døgnrytmelys. Bl.a. viser et klinisk studie fra Rigshospitalet, at Chromavisos unikke lysprotokol reducerer træthed og depression signifikant.

Rosenvang flow

”Vi havde ikke tænkt så meget på vores dagvagter inden vi startede. Men de mærker en kæmpe forskel på alle tre etager. Vi får tilbagemeldinger som ”Vi gaber aldrig mere”, ”Vi har meget mere energi” og ”Vi holder os mere friske”. I det hele taget er der et rigtig godt humør og en god stemning omkring lyset, og personalet er meget glade for det, fordi det gør en stor forskel for dem,” fortæller Britt Madsen.

Mere klare i øjnene
Beboernes energiniveau er også steget.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys
Rosenvang plejehjem døgnrytmelys
 

”Beboerne er mere klare i øjnene. De er mere opmærksomme og det mærker vi i hverdagen og hvis der foregår noget specielt. De sidder mere ret op og ser fjernsyn – og er til stede. Måske vi også oplever mindre vrede,” fortæller Karin Jørgensen. Næste skridt bliver at søge om få installeret døgnrytmelys i boligerne, således at beboerne opholder sig i lyset døgnet rundt.

I udvalgte nicher har personalet mulighed for at anvende terapeutiske lysindstillinger til at understøtte en aktivitet eller adfærd.

Den anden aften samlede aftenvagten beboere og skabte en hyggelig stemning med et særligt lys. Det var et forsøg på at holde dem oppe i længere tid, og det virkede

Britt Madsen, Velfærdsteknologisk vejleder, Plejehjemmet Rosenvang

Fællesarealer, gange og nicher
Rosenvang har fået Chromaviso Døgnrytmelys på alle gange og
fællesarealer på tre etager. I udvalgte zoner har personalet mulighed for at anvende terapeutiske lysindstillinger til at understøtte en aktivitet eller adfærd. Fx. hvis en beboer er opkørt og skal beroliges.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

Intuitiv betjening
Plejehjemmet Rosenvang har fået et intuitivt betjenings setup – med en kombination af Chromavisos specialudviklede trykpaneler med 6 indstillinger samt trådløse tryk til
den hurtige betjening. Nemt at montere i eksisterende byggeri.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys
Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

 

Tryghed i samarbejdet
At valget faldt på Chromaviso hænger sammen med den dokumenterede effekt og de gode erfaringer med høj driftssikkerhed og brugertilfredshed fra andre plejehjem.

At vi har valgt en evidensbaseret løsning betyder meget. Det gør, at det giver mening, og at personalet bakker op. Personalet er glade for, at det er sundt for dem og når løsningen er evidensbaseret så tror man mere på den forandring man mærker. Personalet har været stolte over, at vi har taget hånd om dem med døgnrytmelyset

Karin Jørgensen, Forstander, Plejehjemmet Rosenvang

Døgnrytmelyset er blevet taget i brug henover sommeren 2017, hvor en grundig implementering med undervisning af alle personaler og finjustering af lyset har sikret en god start.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

”Vi har følt os meget trygge i forløbet og Chromaviso har været interesseret i at følge projektet helt til dørs. Vi har fået en god faglig rådgivning om lyset i forskellige rum, og vi er blevet hørt i vores overvejelser. Implementeringen har været grundig – det er gået nemt og det giver mening,” siger Karin Jørgensen.

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også