Menu

Lundtoft satser på lys

En ny evaluering viser, at det skaber værdi at tænke døgnrytmelys ind fra start og integrere det med sikkerhedssystemer. Det øger trivslen og trygheden hos både beboerne og personale.

Når solen står op på Plejecenter Lundtoft i Vejen Kommune sker det i en fast rytme året rundt. Døgnrytmelyset starter langsomt plejecenteret op om morgenen og går derefter ned som en solennedgang om aftenen. De naturlige overgange mellem mørke om natten og masser af lys om dagen har skabt en stabil døgnrytme på afdelingen og hvilket er med til at øge trygheden.

“Døgnrytmelyset er integreret i hele tankegangen og i den arkitektur vi har valgt” – siger områdeleder Bo Smith.

”Vi satser rigtig meget på lyset og på den effekt, som lyset – både det naturlige dagslys og døgnrytmelyset – har på os mennesker, og den livskvalitet det giver,” fortæller Bo Smith.

Døgnrytmelyset blev installeret sidste år i forbindelse med etableringen af et helt nyt demensafsnit. Arkitekturen er skabt med fokus på hjemlighed, sikkerhed og masser af dagslys.

 

Optimale lysforhold for beboerne
Chromaviso, som er specialiseret i sundhedsfremmende lysløsninger, har tilpasset døgnrytmelyset til Lundtofte beboernes demensdiagnoser og behov. Løsningen understøtter døgnrytmen og den gode søvn, hvilket giver mulighed for at anvende lyset aktivt i forskellige situationer. Bl.a. er lyset integreret med kaldesystemet.

”Når et kald udløses om aftenen eller en beboer træder ud af sengen, så tænder et behageligt lys automatisk. Så ved beboeren, at personalet har hørt dem, og de kan nemt finde vej til toilettet,” fortæller Bo Smith. Det skaber tryghed og kan reducerer antallet af fald og vandring.

God start på dagen
Personalet møder ind om morgenen klokken halv syv i et varmt, ravfarvet natlys.

”Vi føler os mere friske om dagen og når det bliver aften kan vi sove – og det gælder både beboere og personale,” forklarer Pia Datsomor, social- og sundhedshjælper. Denne oplevelse er netop blevet bekræftet i en evaluering.

”Vi oplevede ret hurtigt en effekt. Evalueringen viser, at beboerne bliver rolige, de får en mere naturlig døgnrytme. For nogle har vi endda kunnet reducere sovemedicinen, da de sover bedre” udtaler Randi Holdt, teamkoordinator. For personalet har effekten været, at de har mere energi, når de går hjem om eftermiddagen. For aftenvagterne er effekten blandt andet, at de har lettere ved at falde i søvn efter en vagt,” forklarer Bo Smith.

Individuel tilpasning
Døgnrytmelyset kører af sig selv. Tilpassede zoneinddelte lysindstillinger anvendes som en integreret del af den daglige pleje, både til terapeutiske situationer og arbejdsopgaver.

”Vi har haft rigtig meget fokus på lyset og på, hvad det gør på forskellige tidspunkter. Vi har prøvet os frem og bruger i dag lyset aktivt i mange situationer. Vi vurderer hele tiden, hvad den enkelte har brug for, og det har vi god succes med,” forklarer Randi Holdt, teamkoordinator. Pia Datsomor giver to eksempler på, hvordan lyset understøtter hendes arbejde:

”Når jeg er i køkkenet om morgenen, sætter jeg den tit på boost i køkkenzonen for at få ekstra energi og lys til opgaven. Over middag sætter vi det på hyggebelysning, og det får de ældre til at slappe helt af og falde til ro.”

Sygefravær helt i bund
Arbejdsmiljøet er i høj fokus på arbejdspladsen, som i dag kun har et sygefravær på 1%. Dette har bl.a. resulteret i en nominering af plejehjemmet til Arbejdsmiljøprisen i 2018.

“Døgnrytmelyset har givet os en rigtig god hverdag. Vi kan mærke det på os selv i forhold til det gamle lys. Vi har ikke hovedpine, når vi går hjem, og vi er friske,” siger Randi Holdt.

”En sjov historie fra en kollega, er, at når hun før i tiden kom hjem, drattede hun om på sofaen. Det synes manden var dejligt, for så havde han fjernbetjeningen for sig selv. Så startede hun her, og nu har han den ikke for sig selv længere. Det fortæller noget om, at det her lys bare gør noget. Og det gør også meget for vores borgere,” fortæller Randi Holdt.

“ Det er dejligt at møde ind til det rolige lys om morgenen og starte langsomt op.” – Pia Datsomor, social- og sundhedshjælper

“ Når personalet bruger alle de mange muligheder der er, så vi får understøttet den naturlige døgnrytme og vi får også udnyttet lyset, når vi har brug for at skabe ro eller skabe energi.” – Bo Smith, områdeleder

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også