Menu

Dygnsrytmljus på Värnamo Sjukhus

Flera avdelningar använder ljuset för att förbättra personalens arbetsmiljö och patienternas behandling.

IVA, UVA och HIA på Värnamo Sjukhus har implementerat Chroma Zenit dygnsrytmljus i samband med deras stora ombyggnation.

”Vi önskade direkt från början att få med dygnsrytmljuset i byggprojektet för vi hade hört talas om de goda resultaten på personalens arbetsmiljö och på patienterna.  Vi åkte därför till Hudiksvalls sjukhus på studiebesök för att se dygnsrytmljuset och dess funktion i verkligheten och lyssna på deras erfarenheter, som var mycket positiva. Det var viktigt för oss att lösningen baserades på både forskning och erfarenheter,” förklarar Eva-Maj Bengtsson, som vid tidpunkten var Vårdenhetschef på IVA i Värnamo.

Därför föll valet på Chromavisos evidensbaserade lösning på alla tre avdelningarna. En sammanhängande lösning med både dygnsrytmljus och musikintervention.

Natten är viktig
Dygnsrytmljuset kör automatiskt 24/7 med en naturlig glidande övergång från soluppgång på morgonen till dagsljus mitt på dagen och solnedgång på kvällen. På natten är det släckt vid patientplatserna och ett bredspektrat blåfritt ljus på övriga områden där personalen är, som hjärnan uppfattar som biologiskt mörker. Det stöder den goda sömnen och säkrar en stabil dygnsrytm.

”Vi har haft fokus på att skapa en miljö som är bra för personalen som arbetar på natten och som stöder den viktiga vilan och sömnen för patienterna,” förklarar Eva-Maj Bengtsson.

Forskning har fastställt att Chroma Zenit dygnsrytmljus har en signifikant effekt på patienternas tillstånd. Ljuset behandlar depression, ångest, dygnsrytmavvikelser och förbättrar patienternas well-being.

Samtidigt används en evidensbaserad musikintervention som skapar lugn och ro för patienten. Musikinterventionen lindrar smärta, stress och ångest och som samlat med belysningen skapar en integrerad behandling av patienten.

De första erfarenheterna
Personalen har från början varit mycket positiv för avdelningens investering.

”Vi är mycket glada för detta systemet och varje gång vi går in i ett rum med vanligt ljus påminns vi om skillnaden. En av de stora skillnaderna är att det är mycket mer behagligt ljus. Det är mer behagligt för ögonen och reducerar trötthet i ögonen. Övergångarna i ljuset är sköna och naturliga. Nattpersonalen upplever att de är piggare,” förklarar Eva-Maj Bengtsson.

Från corona till vardag
Kort tid efter att dygnsrytmlösningen blev implementerad 2019 blev avdelningen anpassad till coronaavdelning.

”Flexibiliteten i ljuset var viktig. Vi var tvungna att ställa om vår avdelning till coronapatienter och här bidrog ljuset till en lugnande stämning. Nu ska vi ha dygnsrytmljuset anpassat till vår vanliga arbetsgång, aktiviteter och patientgrupper, så det blir en aktiv del i behandlingen,” berättar Eva-Maj Bengtsson.

Ljuset styrs individuellt vid varje sängplats och stöder på så sätt varje enskild patients individuella diagnos. Ett exempel är att HIA-patienterna på sitt avsnitt har en annan rytm än IVA-avdelningens, där patienterna vaknar tidigare.  Det har betydelse för arbetsflödet och dygnsrytmljuset speglar och anpassas de olika behoven. Denna anpassning är inkluderad i Chroma Zenit-konceptet, som utöver forskning även inkluderar kunskap och erfarenheter från mer än 50 sjukhus i Skandinavien.