Menu

Events

Chromaviso anordnar löpande konferenser och presentationer om den senaste forskningen, kunskapen och erfarenheten kring Chroma Zenit Dygnsrytmljus och Chroma Zona Ergonomiskt Ljus.

Events:

 • 3.-5. maj 2023: SAMTIT Kongress 2023. Plats: Malmömässan, Hyllie, Malmø, Sverige.
 • 15.-16. maj 2023: DemensDagene 2023: Plats: Tivoli Congress Center, København, Danmark
 • 22.-24. maj 2023: FSTL. Plats: Clarion Hotel, Stavanger, Norge
 • 23.-25. maj 2023: Health & Rehab 2023: Plats: Bellacenter, København, Danmark
 • 24.-25. maj 2023: Svenska Demensdagarna 2023. Plats: Örebro, Sverige.
 • 12.-15. september 2023: Röntgenveckan. Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala, Sverige.
 • 22.-23. september 2023: FSTA Årskonference 2023. Plats: Hotel Nyborg Strand, Nyborg, Danmark.
 • 10.-12. oktober 2023: DMTS 2023. Plats: Vingsted Hotel- og Konference Center, Vejle, Danmark.
 • 1-2. december 2023: RFOP. Plats: Waterfront Kongress Center, Stockholm, Sverige.

Anmäl dig till vårt nästa event

Albertslund sygehus

Konferenser om ljus

Vi planerar en rad events i Danmark, Sverige och Norge under 2023 och 2024. Här vill vi bland annat komma in på följande områden:

 • Senaste forskningen inom dygnrytmljus och vilken inverkan ljuset har på människor.
 • Senaste kunskapen och erfarenheten från våra 3000 installationer och projekt, härunder användarundersökningar och praktisk evidens.
 • Ljus på sjukhus och inom demensvården: hur hanterar man det, vilka utmaningar finns och vad kan ljuset bidra med?
 • Ljus i psykiatrin: ljuset bidrar till bättre behandling, reducerar tvång och förbättrar arbetsmiljön för personal.

Våra events riktar sig både till arkitekter och rådgivare, personal inom vården, psykiatrin och somatiken samt beslutningstagare. Vi anpassar presentationerna utifrån de förfrågor eller önskemål vi får och den konkreta målgruppen.

Anmäl dig i dag till ett av våra events genom att skicka ett mejl till: mkf@chromaviso.com

Se också