Menu

Events

Chromaviso arrangerar löpande konferenser och föredrag om den senaste forskningen, kunskapen och erfarenheterna inom dygnsrytmljus och Ergonomiskt Ljus.

Kommande events

  • Invigning av Chromavisos nya kontor i 2020, Aarhus. Datum ej bestämt.
  • Konferens om Ergonomiskt Ljus, oktober 2020. Tid och plats ej bestämt.

Anmäl dig till vårt nästa event
Anmäl dig redan i dag till ett av våra evenemang genom att skicka ett mejl till ase@chromaviso.com

Albertslund sygehus

Konferenser om ljus
Vi planerar en rad evenemang i Danmark, Sverige och Norge under 2020 och 2021. Här kommer vi bland annat in på följande områden:

  • Senaste forskning inom dygnsrytmljus och vilken effekt ljuset har.
  • Senaste kunskap och erfarenheter från våra drygt 1 800 installationer, bland annat användar-undersökningar och evidensbaserad praktik.
  • Ljus på sjukhus och i demensvården: hur tacklar man det, vilka är problemställningarna och vad kan ljuset bidra med?
  • Ljus inom psykiatrin: ljuset bidrar till en bättre behandling, minskar tvång och förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Våra evenemang vänder sig till både arkitekter, rådgivare, personal inom vården, psykiatrin och somatiken samt beslutsfattare. Vi anpassar uppläggen utifrån de frågor eller önskemål vi får och den konkreta målgruppen.

Kontakta en medarbetare på chromaviso

Se också